4 stycznia 2021

GRUPA TERAPEUTYCZNA DDA /DDD

Zapraszamy osoby, które wychowały się w rodzinach alkoholowych lub dysfunkcyjnych do udziału w grupie terapeutycznej.
5 stycznia 2020

GRUPA TERAPEUTYCZNA – UZALEŻNIENIA

Grupa wstępna przeznaczona jest dla osób uzależnionych, które chcą zaprzestać używania substancji psychoaktywnych.