Centrum Psychoterapii

i Rozwoju SELF

CENNIK

2024

/aktualny od 02.04.2024r/

 

INFORMACJE

Terapia jest procesem za który odpowiedzialność biorą terapeuci i ich pacjenci/klienci. Decyzja o współpracy to umowa na dostępność danego specjalisty w określonym dniu i godzinie. Jeśli wizyta nie jest możliwa prosimy o informację. Dzięki temu skróci się czas oczekiwania na termin wszystkich pacjentów, a nasz Ośrodek będzie lepiej i efektywniej działał na rzecz naszych pacjentów/klientów. W przypadku braku wiadomości o rezygnacji z sesji lub jej odwołania minimum 24h wcześniej pacjent/klient zobowiązany jest do opłacenia sesji.
Pierwsza wizyta u danego specjalisty powinna być poprzedzona przedpłatą rezerwacyjną zgodnie z cennikiem danej usługi. W przypadku braku wpłaty do 24 godzin przed terminem konsultacji uznajemy wizytę jako odwołaną. Szczegółowe informacje udziela rejestracja pod numerem tel 606950855.

KONSULTACJE - PSYCHOTERAPIA

Psychoterapia poprzez SKYPE /Polska/

180 zł50 minut

 • Konsultacja psychologiczna/psychoterapeutyczna poprzez Skypa

Psychoterapia poprzez SKYPE /pacjenci przebywający poza granicami kraju/

50 euroeuro50 minut

 • Konsultacja psychologiczna/psychoterapeutyczna, psychoterapia poprzez Skypa

TERAPIA

Terapia par/rodzinna

340/510 zł60/90

 • Terapia par/rodzinna z udziałem dwóch terapeutów

LOGOPEDIA / NEUROLOGOPEDIA / TERAPIA PEDAGOGICZNA

Terapia neurologopedyczna

170 złok.45 minut

 • Terapia neurologopedyczna

Terapia onkologopedyczna

170 złok.45 minut

 • Terapia onkologopedyczna jest częścią pooperacyjnej rehabilitacji czynnościowej /po operacji usunięcia nowotworu w obrębie jamy ustnej/. Podstawowym jej celem jest przywrócenie lub/i poprawienie możliwości komunikowania się pacjenta z otoczeniem.

Diagnoza neurologopedyczna- Barbara Gromek-Zabawska

250 złok.60 minut

 • Pogłębiona diagnoza neurologopedyczna

DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA

Diagnoza psychologiczna

 • Koszt całkowity diagnozy psychologicznej jest uzależniony od doboru odpowiednich testów po przeprowadzonej konsultacji psychologicznej.

Profil osobowości - Test MMPI-2

550 zł

 • MMPI®-2 stosuje się przede wszystkim w diagnozie klinicznej do oceny osobowości i zaburzeń psychicznych (hipochondria, depresja, zaburzenia lękowe, schizofrenia, paranoja i in.). Znajduje on także zastosowanie w obszarach nieklinicznych (przesiewowe badania kandydatów do pracy, rekrutacja na studia, pobór wojskowy). Dodatkowa sesja - omówienie wyników z diagnostą (1h – 160 zł)

COACHING / DORADZTWO ZAWODOWE

Coaching indywidualny - Magdalena Paluch

200 złok. 60 min

 • SESJE polegają na “towarzyszeniu klientowi w kreatywnym procesie, który skłania do myślenia i inspiruje do maksymalizacji zawodowego i osobistego potencjału.” /Coaching Federation/ przez co sprzyja przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania, osiągnięcia celu określanego przez osobę zgłaszającą się. Sesje mogą dotyczyć min . kwestii zawodowych, prywatnych, związanych z relacjami, wartościami, aspiracjami, rozwojem, nawykami, przekonaniami, stresem a także rezyliencją oraz odzyskaniem równowagi życiowej.

Doradztwo zawodowe - Magdalena Paluch

170 zł50 min

 • Wsparcie w wyborze zawodu, kierunku kształcenia czy też dalszego rozwoju zawodowego.

WARSZTATY

"Twórcza Akademia Emocji" - warsztaty z elementami TUS

80 zł

 • Przeznaczone dla dzieci/młodzieży w wieku od 12 do 15 lat. Warsztaty maja na celu - rozwój kompetencji społecznych, wzmacnianie poczucia wartości, rozwijanie inteligencji emocjonalnej, umiejętności radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, stresującymi itp. Przed przystąpieniem do warsztatów zapraszamy rodziców na konsultacje pedagogiczne

OPINIE / ZAŚWIADCZENIA

Wydanie zaświadczenia /bez opisu kontekstu zgłoszenia oraz objawów/

70 zł

 • Wydanie opinii powinno być poprzedzone ustaleniem takiej potrzeby z terapeutą prowadzącym.

Wydanie opinii /opis kontekstu zgłoszenia oraz objawów/

150 zł

 • Wydanie opinii powinno być poprzedzone ustaleniem takiej potrzeby z terapeutą prowadzącym. Czas oczekiwania 2 tygodnie od zgłoszenia.

Trening oddechu metodą Butejko

Sesja treningowa

140 zł

 • Czas trwania 50 min

Pakiet 5 x sesji treningowych

600 zł

 • Pakiet 5 sesji treningowych z zakresu regulacji oddechu