Jest to spotkanie psychologa z całą rodziną. Zasadniczo w sesjach rodzinnych uczestniczą także dzieci, chyba że poruszane sprawy dotyczą ściśle relacji małżeńskiej. W czasie takich sesji istnieje możliwość pracy nad relacjami zachodzącymi w systemie rodzinnym oraz różnorodnymi trudnościami życiowymi dotykającymi rodziny.

Obszary, w których wskazane mogą być tego rodzaju

SPOTKANIA M.IN.:

  • Konflikty rodzinne,

  • Trudności w komunikacji,

  • Kłopoty wychowawcze,

  • Kryzysy dotykające wszystkich członków rodziny,

  • Inne trudności, z którymi boryka się rodzina,