mgr Dominika Kajdas-Ciupek

psycholog, specjalista terapii uzależnień, psychoterapeuta w trakcie szkolenia, terapeuta rodzinny

Rejestracja + 48 606 950 855


Absolwentka psychologii ze specjalnością psychologii klinicznej oraz psychologii zdrowia Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, terapeuta rodzinny, certyfikowany psychoterapeuta uzależnień. Aktualnie w trakcie całościowego szkolenia w zakresie psychoterapii psychodynamicznej atestowanego przez zarząd Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukończyła 2-letni kurs Systemowej Terapii Rodzin realizowany przez Stowarzyszenie Rodzin „Zdrowie Psychiczne” przy Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Studium Terapii Uzależnień od Narkotyków w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie oraz szereg szkoleń w zakresie pomocy psychologicznej oraz psychoterapeutycznej. Doświadczenie kliniczne zdobywała podczas praktyk, staży i pracy między innymi w Centrum Psychiatrii im. dr. Krzysztofa Czumy w Katowicach, Ośrodku Terapii Uzależnień „Szansa”, Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Jaworznie. Prowadzi terapię indywidualną, małżeńską oraz rodzinną. Specjalizuje się w prowadzeniu osób dorosłych oraz młodzieży z szczególnym nastawieniem na uzależnienia oraz współuzależnienie, zaburzenia odżywiania a także problemy wychowawcze oraz zaburzenia nastroju i nerwice. Pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji. Prowadzi również działalność szkoleniowo-dydaktyczną.

Na przestrzeni kilkunastu lat współpracowała z różnymi instytucjami udzielającymi pomocy o charakterze interwencyjnym jak i terapeutycznym – w ramach pracy indywidualnej, grupowej i rodzinnej, od 10 lat pracuje w ramach praktyki prywatnej.

mgr Anna Jaromin-Ryczek

psycholog, psychoterapeuta

+48 517 959 435


Psycholog, psychoterapeuta. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończony kurs psychoterapii organizowany przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Specjalistycznego im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie. Praca terapeutyczna pod nadzorem superwizyjnym. Moje dotychczasowe doświadczenie zawodowe budowałam podczas pracy psychologicznej oraz staży w takich miejscach jak Centrum Psychiatrii w Katowicach, Środowiskowy Dom Samopomocy w Katowicach, Warsztat Terapii Zajęciowej w Chrzanowie, Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Jaworznie oraz Oddział Leczenia Nerwic Szpitala MSW w Katowicach. Obecnie pracuję na oddziale psychiatrycznym oraz Poradni Zdrowia Psychicznego w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie. W mojej pracy najważniejsza jest dla mnie możliwość bliskiego i twórczego spotkania z drugim człowiekiem, spotkania pełnego ciepła i empatii. Pomagam każdemu, kto do mnie trafi lepiej doświadczyć i poznać siebie samego, zrozumieć istotę swoich problemów i nauczyć się radzić z nimi, odnaleźć nowy sens i motywację do działania i, tym samym, świadomie i w zgodzie ze sobą kierować swoim życiem. Wierzę w wewnętrzne możliwości człowieka, nie tylko w zakresie dochodzenia do zdrowia, ale także do prowadzenia mądrzejszego i bardziej zrównoważonego życia, które może uchronić przed nawrotem zaburzeń. W mojej pracy najważniejsza jest dla mnie możliwość bliskiego i twórczego spotkania z drugim człowiekiem, spotkania pełnego ciepła i empatii. Pomagam każdemu, kto do mnie trafi lepiej doświadczyć i poznać siebie samego, zrozumieć istotę swoich problemów i nauczyć się radzić z nimi, odnaleźć nowy sens i motywację do działania i, tym samym, świadomie i w zgodzie ze sobą kierować swoim życiem. Wierzę w wewnętrzne możliwości człowieka, nie tylko w zakresie dochodzenia do zdrowia, ale także do prowadzenia mądrzejszego i bardziej zrównoważonego życia, które może uchronić przed nawrotem zaburzeń.

W mojej pracy najważniejsza jest dla mnie możliwość bliskiego i twórczego spotkania z drugim człowiekiem, spotkania pełnego ciepła i empatii.

mgr Anna Dudek-Smaka

psycholog, psychoterapeuta

+48 665 160 609


Jestem absolwentką psychologii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Podczas studiów ukończyłam ścieżkę specjalizacyjną psychologia kliniczna. Ukończyłam szkolenie podyplomowe organizowane przez Katedrę Psychiatrii Collegium Medicum UJ przygotowujące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty. Doświadczenie kliniczne zdobywałam podczas praktyk, staży i pracy między innymi w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, w Szpitalu im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie, w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Jaworznie, w poradniach psychologiczno – pedagogicznych oraz Warsztatach Terapii Zajęciowej w Libiążu. Obecnie pracuje jako psycholog na Oddziale Neurologii i Oddziale Dziennym Psychiatrycznym w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie oraz w Świetlicy Terapeutycznej dla Dzieci w Libiążu. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Moje zainteresowania zawodowe to przede wszystkim terapia rodzin i par, dzieci i młodzieży oraz diagnoza i rehabilitacja neuropsychologiczna.

Moje zainteresowania zawodowe to przede wszystkim terapia rodzin i par, dzieci i młodzieży oraz diagnoza i rehabilitacja neuropsychologiczna.

mgr Agnieszka Kośmider

psychoterapeuta, pedagog, socjoterapeuta

+48 535 950 856


Ukończyła pedagogikę specjalną z zakresu resocjalizacji na UŚ w Katowicach, studia podyplomowe „Interwencje w zaburzeniach zachowania dzieci i młodzieży w świetle różnych koncepcji terapeutycznych” na SWPS w Katowicach. Absolwentka całościowego kursu psychoterapii systemowej rodzin w Ośrodku Terapii Systemowej w Krakowie przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty. „Zmieniająca się rzeczywistość jest pełna nowych wyzwań, w związku z tym poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia stale wzbogacam swój warsztat pracy. Od 14 lat pracuję w gimnazjum, ostatnie 5 lat jako pedagog szkolny. W tym czasie spotkałam się z całym spektrum problemów wychowawczych i rodzinnych. Moje zainteresowania zawodowe to terapia rodzin ( konflikty w rodzinie, kryzysy okresu dojrzewania, kłopoty wychowawcze w relacjach z dziećmi oraz indywidualna praca z dorosłymi i młodzieżą w sytuacjach kryzysu. Uważam, że łatwiej zrozumieć zachowania poszczególnych osób, kiedy można obserwować ich relacje z innymi ludźmi, które tworzą system – Rodzinę”

Uważam, że łatwiej zrozumieć zachowania poszczególnych osób, kiedy można obserwować ich relacje z innymi ludźmi, które tworzą system – Rodzinę.

mgr Izabela Szabała

pedagog, specjalista terapii uzależnień

+48 606 950 855


Ukończyła promocję zdrowia i profilaktykę uzależnień na Uniwersytecie Pedagogicznym oraz pedagogikę resocjalizacyjną z interwencją kryzysową na Akademii Filozoficzno-Humanistycznej w Krakowie. Absolwentka szkoły psychoterapii uzależnień KRAK-UZ akredytowanej przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Od wczesnej młodości, jako harcerka pracowała z grupami, dziećmi i młodzieżą. Jako podróżniczka poznawała różnorodny świat i ludzi z całym ich wyposażeniem. Te doświadczenia pozwoliły jej rozwijać swoje zawodowe umiejetności w pracy w Telefonie Zaufania, w Centrum Profilaktyki oraz Terapii Uzależnień. Dziś jako wychowawca w domu dziecka pracuje indywidualnie, jak również z rodzinami. Zdobywając doświadczenie zawodowe stawia czoło wieloaspektowym problemom wychowawczym i rodzinnym. Zawodowe zainteresowania to: praca nad potrzebą zmiany związanej z zaburzeniami nastroju, dolegliwościami psychosomatycznymi, poczuciem bezradności, zagubienia, lęku. Oferuje szeroko pojęte wsparcie i pomoc osobom zmagającym się z uzależnieniem lub nadużywaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, a także konkretnych zachowań; osobom będących bliskimi osób uzależnionych i związanych z tym zaburzeń adaptacyjnych wynikających ze współuzależnienia; osobom pochodzącym z rodzin z problemem alkoholowym i osobom z syndromem DDA.

,,Wierzę, że człowiek, to CUD- Ciało, Umysł i Dych, a życiowe trudności są miarą dla jego zasobów, które lubię odkrywać i rozwijać. To daje odwagę do kreowania potrzebnych zmian oraz siłę do ich utrzymania."

lek. Dorota Rzepniewska

specjalista psychiatra, specjalista terapii uzależnień, psychoterapeuta

+48 606 873 537


Specjalista Psychiatra. Specjalista Psychoterapii Uzależnień. Absolwentka ŚLAM (rok ukończenia studiów 1998), od roku 2005 posiadam specjalizację z psychiatrii. Rozpoczęłam pracę zawodową w stacjonarnym Oddziale Psychiatrycznym w Czeladzi. W latach 2006-2017 pełniłam obowiązki kierownika Dziennego Oddziału Psychiatrycznego w Czeladzi. W latach 2017-2018 pracowałam na Oddziale Psychiatrycznym dla Chorych Somatycznie Szpitala Miejskiego w Sosnowcu, a w roku 2019 na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym tego szpitala. Ponadto pełnię funkcję Pełnomocnika d/s Zdrowia Lekarzy przy Śląskiej Izbie Lekarskiej. Moją działalność w ramach prywatnej praktyki specjalistycznej rozpoczęłam w 2008r. Wcześniej, równolegle z pracą w szpitalu, zdobywałam doświadczenie pracując w Poradni Psychiatrycznej i Poradni Leczenia Uzależnień. W 2006 zdobyłam certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnienia i współuzależnienia. W gabinecie zajmuję się leczeniem kryzysów psychicznych jak i pomocą w walce z uzależnieniem i współuzależnieniem (pomoc dla rodzin osób uzależnionych, DDA, ofiar przemocy, traumy, itp.). W pracy łączę podejście farmakologiczne i psychoterapeutyczne. Aktualnie jestem w trakcie całościowego szkolenie w zakresie psychoterapii atestowanego przez zarząd Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.


Strona WWW: www.dorota-rzepniewska.medfile.pl
W gabinecie zajmuję się leczeniem kryzysów psychicznych jak i pomocą w walce z uzależnieniem i współuzależnieniem (pomoc dla rodzin osób uzależnionych, DDA, ofiar przemocy, traumy, itp.). W pracy łączę podejście farmakologiczne i psychoterapeutyczne.

mgr Barbara Gromek-Oleksy

Logopeda, filolog języka angielskiego, specjalista wczesnej interwencji logopedycznej, terapeuta ręki.

+48 503 374 355


Nieustannie kształcę się na studiach i szkoleniach z zakresu logopedii, psychologii, neurodydaktyki, programowania z ozobotami, językoznawstwa i neurolingwistycznego programowania. W swojej pracy łączę kompetencje logopedyczne, językoznawcze i psychologiczne dbając o mowę i rozwój swoich pacjentów. Specjalizuję się w terapii afazji. Oprócz tego prowadzę terapię wad wymowy, opóźnionego rozwoju mowy, dzieci ze spektrum autyzmu i innymi zaburzeniami. Prowadzę również zajęcia psychologiczne z dziećmi wspierając ich rozwój poznawczy i emocjonalny. W swej pracy ponadto stosuję logopedyczny kinesiotaping, elektrostymulację, chętnie wplatam elementy metody krakowskiej. Jestem również nauczycielem języka angielskiego, czynnym egzaminatorem, koordynatorem międzynarodowych projektów eTwinning. Prowadzę zajęcia z logorytmiki, programowania z ozobotami. Wszystkie swe umiejętności i pasje doskonale łączę w swej praktyce terapeuty.

Strona WWW: www.logopedajaworzno.pl
Wszystkie swe umiejętności i pasje doskonale łączę w swej praktyce terapeuty

mgr Magdalena Dziedziak-Wawro

psycholog, coach, specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi.

+48 609 441 170


Pasjonatka psychologii pozytywnej. Propagatorka arystotelesowskiej myśli,że szczęście zależy od nas samych. Na co dzień psycholog szkolny oraz wykładowca akademicki Uniwersytetu Humanistycznospołeczego SWPS w Katowicach. Autorka kilku publikacji w„Psychologia w szkole" oraz książki "Alfabet szczęścia z coachingiem w tle i kotem na kolanach". Właścicielka firmy: Magdalena Dziedziak –Wawro Positive Life, której celem jest towarzyszenie ludziom w budowaniu ich dobrostanu, by mogli żyć pełnią życia, w takich warunkach i okolicznościach w jakich właśnie są, zmieniając to, co zmienić można i akceptując to, czego zmienić się nie da. Prowadzi sesje coachingowe, konsultacje psychologiczne oraz warsztaty rozwojowe. Ofertę kieruje do osób, którym zależy na zwiększaniu tempa rozwoju oraz polepszeniu efektów podejmowanych działań oraz decyzji w środowisku zawodowym i osobistym. Coaching jako metoda wsparcia pomaga odkrywać nie poznane jeszcze i w związku z tym nie wykorzystane do tej pory naturalne zasoby, którymi dysponuje każdy z nas. "Określ swój cel, a ja pomogę Ci podążać w kierunku efektów, które chcesz osiągnąć uruchamiając zasoby, które już masz, a o których być może zapomniałeś lub nie masz do nich dostępu


Strona WWW: www.wawropositivelife.pl/
Pomogę Ci poradzić sobie z trudnościami, które stoją na drodze do Twojego celu. Będę Ci towarzyszyć w Twojej drodze do dobrostanu.

mgr Magdalena Paluch

pedagog, coach, specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi.

+48 606 950 855


Pedagog, doradca zawodowy, coach z 30 letnim stażem pracy w placówkach oświatowych. Aktualnie w II Liceum Ogólnokształcącym w Jaworznie. Absolwentka wielu kierunków studiów podyplomowych, w tym doradztwa zawodowego i coachingu. W dorobku posiadam wiele godzin zajęć praktycznych, wykładów, prelekcji dla młodzieży i dorosłych. Wśród nich zajęcia grupowe i indywidualne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, bezrobotnych, młodzieży i dorosłych. Warsztaty aktywizacji zawodowej i kompetencji społecznych (w ramach EFS: koordynator Konferencji Grupy Rodziny – współpraca z Fundacją Nadzieja dla Rodzin Toruń, realizacja projektu: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego; Nowe kompetencje – lepsze możliwości; Odmień siebie i wejdź na rynek pracy). Współpracę z Regionalnym Ośrodkiem Wspierania Ekonomii Społecznej, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji. Doświadczenie w charakterze doradcy zawodowego w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Katowicach i Sosnowcu. Od lat pasjonuje się rozwojem osobistym i stosuje w swojej pracy narzędzia, które wspomagają proces motywowania uczniów, osób dorosłych i pomagają im w osiąganiu celów. Zdaje sobie bowiem sprawę z tego, że we współczesnej edukacji i doradztwie nie wystarczy samo przekazywanie wiedzy, ale konieczne są także budowanie relacji, motywowanie do rozwijania kompetencji i praca nad kompetencjami miękkimi – niezbędnymi na rynku edukacyjnym i pracy.


Pomagam rozwijać proces decyzyjny, cel pracy, życia oraz określić zakres niezależności w działaniu. Bo kierowanie karierą wymaga rozeznania w swoich zasobach i możliwościach działania.

mgr Marzena Twardowska

superwizor zespołu

+48 664 185 180


Psycholog kliniczny, psychoterapeuta, superwizor PTP. Posiada certyfikat psychoterapeuty Sekcji Psychoterapii i Sekcji Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (2008 rok, certyfikat nr 478, superwizor rekomendujący-profesor Bogdan de Barbaro). Specjalista psychologii klinicznej (2013 rok). Certyfikowany superwizor PTP (2017). Aktualnie pracuje w Ośrodku Leczenia Nerwic i Zaburzeń Odżywiania Dąbrówka w Gliwicach (2009 do nadal) oraz w Tarnogórskim Ośrodku Leczenia Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej (2003 do nadal) gdzie jest kierownikiem Poradni Leczenia Nerwic. Posiada doświadczenie zawodowe w pracy z pacjentami psychotycznymi, neurotycznymi, z problemami osobowościowymi, zaburzeniami nastroju oraz odżywiania.


Strona WWW: www.gabinet-psychoterapeutyczny.pl/
Posiada doświadczenie zawodowe w pracy z pacjentami psychotycznymi, neurotycznymi, z problemami osobowościowymi, zaburzeniami nastroju oraz odżywiania.

WSPÓŁPRACA

mgr Justyna Majewska Karataraki

psycholog, specjalista w psychologii klinicznej, duchowej

/Grecja/: +(30) 699 7992303


psycholog, Life Coach, specjalista w psychologii klinicznej, duchowej i holistycznym podejściu rozumienia zdrowia. Jestem absolwentką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Posiadam dyplomy Healer Exellent for World and Universe in Universal White Time Healing oraz Dream Journey Coach oraz ukończony kilkuletni trening Bord of Knowledge uzyskane w Grecji.
Doświadczenie zawodowe zdobyłam w Centrum Rehabilitacji Społecznej i Poradnictwa Specjalistycznego w Katowicach, w Centrum Psychiatrii w Katowicach oraz w indywidualnej praktyce. Prowadzę warsztaty rozwojowe dla kobiet poszukujących świadomej kobiecości. W swojej praktyce korzystam przede wszystkim z psychologii pozytywnej i analitycznej oraz Bord of Knowledge i Universal White Time Healing, oraz terapii Dream Journey. Wspieram kobiety w osobistych podróżach do samoakceptacji, rozwoju naturalnych talentów, zaufaniu instynktom, odrzuceniu wszelkich wewnętrznych blokad i ograniczeń. Od 13 lat mieszkam na greckiej wyspie Kreta i tu zrozumiałam jak ważna jest Kobieta i jej kobiecość. Tu zrozumiałam jak ciężar patriarchatu wyzwala wiele wewnętrznych konfliktów, negatywnych emocji. Ponieważ codzienne życie zmusza nas Kobiety do pogodzenia obowiązków zawodowych, macierzyńskich oraz wewnętrznych pasji, więc pomagam kobietom w przeprowadzeniu w nim pozytywnych zmian. Budzę w nich proces samopoznania i zapraszam do wyruszenia we wewnętrzną podróż do samej siebie.

Konsultacje psychologiczne, terapia Dream Journey odbywają się przy wykorzystaniu połączenia internetowego (skype), poprzez wcześniejsze umówienie się mailowo.


SKYPE: justyna.karataraki Email: karataraki.jm@gmail.com
W swojej praktyce korzystam przede wszystkim z psychologii pozytywnej i analitycznej oraz Universal White Time Healing, oraz terapii Dream Journey.

lek. Aleksandra Stolarska

specjalista psychiatra, psychoterapeuta w trakcie szkolenia

+48 503 891 226


W 2005 roku skończyłam Wydział Lekarski Akademii Medycznej we Wrocławiu. Po odbyciu stażu podyplomowego rozpoczęłam pracę w Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Powiatowego w Chrzanowie, otworzyłam także szkolenie specjalistyczne z psychiatrii. W ciągu pięciu lat specjalizacji zdobywałam doświadczenie zawodowe w oddziałach ogólnopsychiatrycznych oraz profilowanych (m.in. chorób afektywnych i nerwic, leczenia uzależnień, oddziale klinicznym, psychiatrii dzieci i młodzieży), by w roku 2013 r zdać Państwowy Egzamin Specjalizacyjny i uzyskać tytuł specjalisty psychiatrii. Oprócz pracy w szpitalu zajmuję się także indywidualną terapią pacjentów Poradni Zdrowia Psychicznego CPZ w Jaworznie (od 2011 roku), od 2014 r. prowadzę prywatną praktykę lekarską w Trzebini. W sierpniu 2015 roku rozpoczęłam 5-letni kurs psychoterapii (pt. „Psychoterapia ze szczególnym uwzględnieniem terapii rodzin” ) przygotowujący do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Kontakt z drugim człowiekiem od zawsze był dla mnie bardzo ważny, dający energię i inspirujący. Taka też jest praca lekarza psychiatry, często niełatwa, ale wciąż ciekawa i zaskakująca, tak jak ciekawy i zaskakujący jest każdy indywidualny człowiek.


STRONA WWW www.psychiatratrzebinia.pl/
Kontakt z drugim człowiekiem od zawsze był dla mnie bardzo ważny, dający energię i inspirujący.
FORMULARZ KONTAKTOWY

Skontaktuj się z nami

Aby użyć CAPTCHA, potrzebujesz zainstalować Really Simple CAPTCHA .