Centrum Rozwoju Osobistego i Psychoterapii SELF

Specjalistyczne niepubliczne centrum pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej oraz logopedycznej

ul. Sportowa 13 lok. 2
43-600 Jaworzno
+48 606 950 855
+48 517 959 435
+48 665 160 609

NaszZespół

 

tel. +48 606 950 855mgr Dominika Kajdas-Ciupek

absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, psycholog, terapeuta rodzinny, certyfikowany psychoterapeuta uzależnień. Ukończyłam 2-letni kurs Systemowej Terapii Rodzin realizowany przez Stowarzyszenie Rodzin „Zdrowie Psychiczne” przy Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Studium Terapii Uzależnień od Narkotyków w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie oraz szereg szkoleń w zakresie pomocy psychologicznej. W ramach praktyki terapeutycznej pracuje w paradygmacie integracyjnym korzystając z dorobku istniejących podejść /psychodynamicznego, poznawczo- behawioralnego oraz terapii systemowej/. Prowadzę terapię indywidualną, małżeńską oraz rodzinną. Specjalizuje się w prowadzeniu osób dorosłych oraz młodzieży z szczególnym nastawieniem na uzależnienia oraz współuzależnienie, zaburzenia odżywiania a także problemy wychowawcze oraz zaburzenia nastroju i nerwice. Pracę  terapeutyczną poddaje regularnej superwizji.
Na przestrzeni kilkunastu lat współpracowała z różnymi instytucjami udzielającymi pomocy o charakterze interwencyjnym jak i terapeutycznym – w ramach pracy indywidualnej, grupowej i rodzinnej min. w Ośrodku Interwencji Kryzysowej,  od 7 lat pracuję w ramach praktyki prywatnej. Prowadzi również działalność szkoleniowo-dydaktyczną.
W trakcie prowadzonej terapii podchodzę z szacunkiem do trudu jaki towarzyszy temu procesowi i staram się poprzez akceptację oraz zrozumienie wspomagać pacjentów w rozwiązywaniu trudności.
Dominika.b&w

 

 

tel. +48 517 959 435mgr Anna Jaromin-Ryczek

psycholog, psychoterapeuta. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończony kurs psychoterapii organizowany przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Specjalistycznego im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie. Praca terapeutyczna pod nadzorem superwizyjnym.
Moje dotychczasowe doświadczenie zawodowe budowałam podczas pracy psychologicznej oraz staży w takich miejscach jak Centrum Psychiatrii w Katowicach, Środowiskowy Dom Samopomocy w Katowicach, Warsztat Terapii Zajęciowej w Chrzanowie, Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Jaworznie oraz Oddział Leczenia Nerwic Szpitala MSW w Katowicach. Obecnie pracuję na oddziale psychiatrycznym oraz Poradni Zdrowia Psychicznego w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie.
W mojej pracy najważniejsza jest dla mnie możliwość bliskiego i twórczego spotkania z drugim człowiekiem, spotkania pełnego ciepła i empatii. Pomagam każdemu, kto do mnie trafi lepiej doświadczyć i poznać siebie samego, zrozumieć istotę swoich problemów i nauczyć się radzić z nimi, odnaleźć nowy sens i motywację do działania i, tym samym, świadomie i w zgodzie ze sobą kierować swoim życiem. Wierzę w wewnętrzne możliwości człowieka, nie tylko w zakresie dochodzenia do zdrowia, ale także do prowadzenia mądrzejszego i bardziej zrównoważonego życia, które może uchronić przed nawrotem zaburzeń.
Anna.Jaromin-Ryczek.b&w
 

tel. +48 665 160 609mgr Anna Dudek-Smaka

Jestem absolwentką psychologii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Podczas studiów ukończyłam ścieżkę specjalizacyjną psychologia kliniczna. Obecnie w trakcie szkolenia podyplomowego organizowanego przez Katedrę Psychiatrii Collegium Medicum UJ przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty. Doświadczenie kliniczne zdobywałam podczas praktyk, staży i pracy między innymi w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, w Szpitalu im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie, w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Jaworznie, w poradniach psychologiczno – pedagogicznych oraz Warsztatach Terapii Zajęciowej w Libiążu. Obecnie pracuje jako psycholog na Oddziale Neurologii i Oddziale Dziennym Psychiatrycznym w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie oraz w Świetlicy Terapeutycznej dla Dzieci w Libiążu. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Moje zainteresowania zawodowe to przede wszystkim terapia rodzin i par, dzieci i młodzieży oraz diagnoza i rehabilitacja neuropsychologiczna.
Anna.Dudek-Smaka
 

tel. +48 535 950 856mgr Agnieszka Kośmider

Psychoterapeuta, pedagog, socjoterapeuta. Ukończyła pedagogikę specjalną z zakresu resocjalizacji na UŚ w Katowicach, studia podyplomowe „Interwencje w zaburzeniach zachowania dzieci i młodzieży w świetle różnych koncepcji terapeutycznych” na SWPS w Katowicach. Obecnie jest w trakcie 4 roku całościowego kursu psychoterapii systemowej rodzin w Ośrodku Terapii Systemowej w Krakowie przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty.

„ Zmieniająca się rzeczywistość jest pełna nowych wyzwań, w związku z tym poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia stale wzbogacam swój warsztat pracy. Od 14 lat pracuję w gimnazjum, ostatnie 5 lat jako pedagog szkolny. W tym czasie spotkałam się z całym spektrum problemów wychowawczych i rodzinnych. Moje zainteresowania zawodowe to terapia rodzin ( konflikty w rodzinie, kryzysy okresu dojrzewania, kłopoty wychowawcze w relacjach z dziećmi oraz indywidualna praca z dorosłymi i młodzieżą w sytuacjach kryzysu. Uważam, że łatwiej zrozumieć zachowania poszczególnych osób, kiedy można obserwować ich relacje z innymi ludźmi, które tworzą system – Rodzinę”

 

tel. +48 604256275mgr Anna Nazarewicz – Chechelska

Socjolog, certyfikowany Trener umiejętności psychospołecznych (House of Skills oraz  Metrum).  Lubi określać siebie jako Trener szczęśliwego i spełnionego życia. Współpracuję z Biurem Karier na Uniwersytecie Śląskim,  z Centrum Rozwoju Kobiet w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu, ze stowarzyszeniami: ViaFemina, Dress for Success oraz z MeetPRO. Organizatorka „Akademii Radosnego Życia”. Współorganizatorka „Babskich wtorków” w Jazz Club Jaworzno. Uczestniczka licznych szkoleń min. „Pozytywna Egoistka”, „Akademii Projektantek Przyszłości”. Motto jej życia to: „Ludzie sukcesu ciągle się uczą i rozwijają, ludzie przeciętni uważają, że już wszystko wiedzą” Prywatnie: spełniona kobieta, szczęśliwa żona i wystarczająco dobra mama :) . Miłośniczka filmów Krzysztofa Kieślowskiego, poezji Jana Twardowskiego, biografii słynnych kobiet np. Coco Chanel. Baczna obserwatorka, fotografka,
kreatorka wizerunku oraz ciekawej, lepszej rzeczywistości.

 

 

Superwizor zespołumgr Marzena Twardowska

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1998 roku (tryb dzienny). Ukończyła całościowe szkolenie w zakresie psychoterapii, w tym 3-letnie dotyczące terapii par i rodzin (Zakład Terapii Rodzin Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego). Posiada certyfikat psychoterapeuty Sekcji Psychoterapii i Sekcji Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (2008 rok, certyfikat nr 478, superwizor rekomendujący-profesor Bogdan de Barbaro). Specjalista psychologii klinicznej (2013 rok). Jest aplikantem superwizorem (od 2011 roku, superwizor rekomendujący-mgr Magdalena Nieniewska- Nałęcz). Aktualnie pracuje w Ośrodku Leczenia Nerwic i Zaburzeń Odżywiania Dąbrówka w Gliwicach (2009 do nadal) oraz w Tarnogórskim Ośrodku Leczenia Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej (2003 do nadal) gdzie jest kierownikiem Poradni Leczenia Nerwic. Posiada doświadczenie zawodowe w pracy z pacjentami psychotycznymi, neurotycznymi, z problemami osobowosciowymi, zaburzeniami nastroju oraz odżywiania. Zajmuje się diagnostyką psychologiczną, psychoterapią.

 

 

Współpraca

 

Email : karataraki.jm@gmail.commgr Justyna Majewska Karataraki

psycholog, specjalista w psychologii klinicznej, duchowej i holistycznym podejściu rozumienia zdrowia. Jestem absolwentką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Posiadam dyplomy Healer Exellent for World and Universe in Universal White Time Healing oraz Dream Journey Coach uzyskane w Grecji.

Doświadczenie zawodowe zdobyłam w Centrum Rehabilitacji Społecznej i Poradnictwa Specjalistycznego w Katowicach oraz Centrum Psychiatrii w Katowicach. Prowadzę warsztaty rozwojowe oraz grupy wsparcia dla kobiet borykających się z bezpłodnością, utratą dziecka w wczesnych etapach ciąży, stratą noworodka. W swojej praktyce korzystam przede wszystkim z psychologii pozytywnej i analitycznej oraz Universal White Time Healing, oraz terapii Dream Journey. Wspieram kobiety w osobistych podróżach do samoakceptacji, rozwoju naturalnych talentów, zaufaniu instynktom, odrzuceniu wszelkich wewnętrznych blokad i ograniczeń. Od 10 lat mieszkam na greckiej wyspie Kreta i tu zrozumiałam jak ważna jest Kobieta i jej kobiecość. Tu zrozumiałam jak ciężar patriarchatu wyzwala wiele wewnętrznych konfliktów, negatywnych emocji. Ponieważ codzienne życie zmusza nas Kobiety do pogodzenia obowiązków zawodowych, macierzyńskich oraz wewnętrznych pasji, więc pomagam kobietom w przeprowadzeniu w nim pozytywnych zmian. Budzę w nich proces samopoznania.

Konsultacje psychologiczne, terapia Dream Journey odbywają się przy wykorzystaniu połączenia internetowego (skype), poprzez wcześniejsze umówienie się mailowo.

Skype: justyna.karataraki

Email: karataraki.jm@gmail.com

Telefon /Grecja/: +(30) 699 7992303 lub +(48) 516830997

 

tel. +48 503 891 226 lek.  Aleksandra Stolarska, specjalista psychiatra

W 2005 roku skończyłam Wydział Lekarski Akademii Medycznej we Wrocławiu. Po odbyciu stażu podyplomowego rozpoczęłam pracę w Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Powiatowego w Chrzanowie, otworzyłam także szkolenie specjalistyczne z psychiatrii. W ciągu pięciu lat specjalizacji zdobywałam doświadczenie zawodowe w oddziałach ogólnopsychiatrycznych oraz profilowanych (m.in. chorób afektywnych i nerwic, leczenia uzależnień, oddziale klinicznym, psychiatrii dzieci i młodzieży), by w roku 2013 r zdać Państwowy Egzamin Specjalizacyjny i uzyskać tytuł specjalisty psychiatrii. Oprócz pracy w szpitalu zajmuję się także indywidualną terapią pacjentów Poradni Zdrowia Psychicznego CPZ w Jaworznie (od 2011 roku), od 2014 r. prowadzę prywatną praktykę lekarską w Trzebini. W sierpniu 2015 roku rozpoczęłam 5-letni kurs psychoterapii (pt. „Psychoterapia ze szczególnym uwzględnieniem terapii rodzin” ) przygotowujący do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Kontakt z drugim człowiekiem od zawsze był dla mnie bardzo ważny, dający energię i inspirujący. Taka też jest praca lekarza psychiatry, często niełatwa, ale wciąż ciekawa i zaskakująca, tak jak ciekawy i zaskakujący jest każdy indywidualny człowiek.www.psychiatratrzebinia.pl


 

tel. +48 513 176 626 Kancelaria radcy prawnego mgr Katarzyna Martyka

W swojej praktyce doradza i reprezentuje klientów indywidualnych w sprawach z zakresu prawa pracy, prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień prawa rzeczowego. Uczestniczy w projektach realizowanych przez instytucje gminne w zakresie pomocy społecznej i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu. Posiada również doświadczenie z zakresu prawa spółdzielczego, obsługi prawnej instytucji kultury, a także spółek prawa handlowego.www.kancelaria.martyka.org