Centrum Rozwoju Osobistego i Psychoterapii SELF

Specjalistyczne niepubliczne centrum pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej oraz logopedycznej

ul. Sportowa 13 lok. 2
43-600 Jaworzno
+48 606 950 855
+48 517 959 435
+48 665 160 609

NaszZespół

 

tel. +48 606 950 855mgr Dominika Kajdas-Ciupek

Absolwentka psychologii ze specjalnością psychologii klinicznej oraz psychologii zdrowia Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, terapeuta rodzinny, certyfikowany psychoterapeuta uzależnień. Aktualnie w trakcie całościowego szkolenia w zakresie psychoterapii psychodynamicznej atestowanego przez zarząd Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Ukończyła 2-letni kurs Systemowej Terapii Rodzin realizowany przez Stowarzyszenie Rodzin „Zdrowie Psychiczne” przy Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Studium Terapii Uzależnień od Narkotyków w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie oraz szereg szkoleń w zakresie pomocy psychologicznej oraz psychoterapeutycznej. Doświadczenie kliniczne zdobywała podczas praktyk, staży i pracy między innymi w Centrum Psychiatrii im. dr. Krzysztofa Czumy w Katowicach, Ośrodku Terapii Uzależnień „Szansa”, Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Jaworznie. Prowadzi terapię indywidualną, małżeńską oraz rodzinną. Specjalizuje się w prowadzeniu osób dorosłych oraz młodzieży z szczególnym nastawieniem na uzależnienia oraz współuzależnienie, zaburzenia odżywiania a także problemy wychowawcze oraz zaburzenia nastroju i nerwice.
Pracę  terapeutyczną poddaje regularnej superwizji.
Na przestrzeni kilkunastu lat współpracowała z różnymi instytucjami udzielającymi pomocy o charakterze interwencyjnym jak i terapeutycznym – w ramach pracy indywidualnej, grupowej i rodzinnej,  od 9 lat pracuje w ramach praktyki prywatnej.
Prowadzi również działalność szkoleniowo-dydaktyczną.

 

 

tel. +48 517 959 435mgr Anna Jaromin-Ryczek

Psycholog, psychoterapeuta. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończony kurs psychoterapii organizowany przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Specjalistycznego im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie. Praca terapeutyczna pod nadzorem superwizyjnym.
Moje dotychczasowe doświadczenie zawodowe budowałam podczas pracy psychologicznej oraz staży w takich miejscach jak Centrum Psychiatrii w Katowicach, Środowiskowy Dom Samopomocy w Katowicach, Warsztat Terapii Zajęciowej w Chrzanowie, Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Jaworznie oraz Oddział Leczenia Nerwic Szpitala MSW w Katowicach. Obecnie pracuję na oddziale psychiatrycznym oraz Poradni Zdrowia Psychicznego w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie.
W mojej pracy najważniejsza jest dla mnie możliwość bliskiego i twórczego spotkania z drugim człowiekiem, spotkania pełnego ciepła i empatii. Pomagam każdemu, kto do mnie trafi lepiej doświadczyć i poznać siebie samego, zrozumieć istotę swoich problemów i nauczyć się radzić z nimi, odnaleźć nowy sens i motywację do działania i, tym samym, świadomie i w zgodzie ze sobą kierować swoim życiem. Wierzę w wewnętrzne możliwości człowieka, nie tylko w zakresie dochodzenia do zdrowia, ale także do prowadzenia mądrzejszego i bardziej zrównoważonego życia, które może uchronić przed nawrotem zaburzeń.
Anna.Jaromin-Ryczek.b&w
 

tel. +48 665 160 609mgr Anna Dudek-Smaka

Psycholog, psychoterapeuta.
Jestem absolwentką psychologii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Podczas studiów ukończyłam ścieżkę specjalizacyjną psychologia kliniczna. Ukończyłam szkolenie podyplomowe organizowane przez Katedrę Psychiatrii Collegium Medicum UJ przygotowujące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty. Doświadczenie kliniczne zdobywałam podczas praktyk, staży i pracy między innymi w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, w Szpitalu im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie, w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Jaworznie, w poradniach psychologiczno – pedagogicznych oraz Warsztatach Terapii Zajęciowej w Libiążu. Obecnie pracuje jako psycholog na Oddziale Neurologii i Oddziale Dziennym Psychiatrycznym w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie oraz w Świetlicy Terapeutycznej dla Dzieci w Libiążu. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Moje zainteresowania zawodowe to przede wszystkim terapia rodzin i par, dzieci i młodzieży oraz diagnoza i rehabilitacja neuropsychologiczna.
Anna.Dudek-Smaka
 

tel. +48 535 950 856mgr Agnieszka Kośmider

Psychoterapeuta, pedagog, socjoterapeuta. Ukończyła pedagogikę specjalną z zakresu resocjalizacji na UŚ w Katowicach, studia podyplomowe „Interwencje w zaburzeniach zachowania dzieci i młodzieży w świetle różnych koncepcji terapeutycznych” na SWPS w Katowicach. Absolwentka całościowego kursu psychoterapii systemowej rodzin w Ośrodku Terapii Systemowej w Krakowie przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty.

„ Zmieniająca się rzeczywistość jest pełna nowych wyzwań, w związku z tym poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia stale wzbogacam swój warsztat pracy. Od 14 lat pracuję w gimnazjum, ostatnie 5 lat jako pedagog szkolny. W tym czasie spotkałam się z całym spektrum problemów wychowawczych i rodzinnych. Moje zainteresowania zawodowe to terapia rodzin ( konflikty w rodzinie, kryzysy okresu dojrzewania, kłopoty wychowawcze w relacjach z dziećmi oraz indywidualna praca z dorosłymi i młodzieżą w sytuacjach kryzysu. Uważam, że łatwiej zrozumieć zachowania poszczególnych osób, kiedy można obserwować ich relacje z innymi ludźmi, które tworzą system – Rodzinę”

 

tel. +48 502 376 336mgr Karolina Kaźmierczak

Psychoterapeuta, specjalista psychoterapii uzależnień, pedagog z 10-letnim doświadczeniem w pracy terapeutycznej z pacjentami.
Od 2009 roku pracuje w Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Jaworznie z osobami uzależnionymi od alkoholu, internetu a także z bliskimi osób uzależnionych /osobami współuzależnionymi, mającymi syndrom tzw DDA/. Autorka programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży. Od 7 lat realizuje program profilaktyczny w Jaworznickim Klubie Boksera JAWORTEAM. Prowadziła dwie edycje autorski program „Nie igraj z siecią” skierowany do dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem od internetu i ich rodziców.
Strona www http://gabinet-psychoterapii-uzaleznien-kalolina-kazmierczak.business.site/

 

tel. +48 781 208 145mgr Edyta Topolska

Specjalista neurologopeda

W 2018 roku po zrealizowaniu programu szkolenia specjalizacyjnego w Katedrze i Klinice Foniatrii i Audiologii Uniwersytetu Medycznego  w Poznaniu zdałam Państwowy Egzamin Specjalizacyjny i uzyskałam tytuł specjalisty neurologopedy ( CMKP- Warszawa). Jestem absolwentką neurologopedii Uniwersytetu im. M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie (2008 r.) oraz logopedii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (2003 r. ). Od 2008 roku pracuję na Oddziale Udarowym/Neurologicznym i Rehabilitacji Neurologicznej Szpitala Powiatowego w Chrzanowie oraz w Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym „Caritas ‘ w Chrzanowie. Doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas licznych praktyk i staży m. in.-Centralny Szpital Kliniczny w Katowicach– Oddział Neurologii, Katedra i Klinika Foniatrii i Audiologii w Uniwersytetu Medycznego  Poznaniu, Szpital Rehabilitacji Neurologicznej- Konstancin- Jeziorna, Klinika Neurologii i Chorób Naczyniowych Układu Nerwowego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu( ZOZ MSW), Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego UM w Poznaniu – Oddział Kliniczny Neurologii .

Od wielu lat zajmuję się problematyką schorzeń układu nerwowego oraz konsekwencjami jego uszkodzenia. Prowadzę diagnozę i terapię w zakresie:

  • zaburzeń językowych i i komunikacyjnych spowodowanych uszkodzeniem mózgu o różnej etiologii (choroby naczyniowe, urazy mózgowo- czaszkowe, neuroinfekcje, guzy mózgu)
  • zaburzeń mowy i języka w przebiegu chorób neurodegeneracyjnych (m.in. w chorobie Alzheimera, w chorobie Parkinsona, , w stwardnieniu rozsianym itp)choroby neurodegeneracyjne),
  • zaburzeń połykania w przebiegu chorób neurologicznych ( dysfagia neurogenna),
  • opóźnionego rozwoju mowy
  • wad wymowy.

Strona www  http://neurologopedachrzanow.pl/

 
 

Superwizor zespołumgr Marzena Twardowska

Psycholog kliniczny, psychoterapeuta, superwizor PTP. Posiada certyfikat psychoterapeuty Sekcji Psychoterapii i Sekcji Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (2008 rok, certyfikat nr 478, superwizor rekomendujący-profesor Bogdan de Barbaro). Specjalista psychologii klinicznej (2013 rok). Certyfikowany superwizor PTP (2017).
Aktualnie pracuje w Ośrodku Leczenia Nerwic i Zaburzeń Odżywiania Dąbrówka w Gliwicach (2009 do nadal) oraz w Tarnogórskim Ośrodku Leczenia Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej (2003 do nadal) gdzie jest kierownikiem Poradni Leczenia Nerwic. Posiada doświadczenie zawodowe w pracy z pacjentami psychotycznymi, neurotycznymi, z problemami osobowościowymi, zaburzeniami nastroju oraz odżywiania.
Strona www http://gabinet-psychoterapeutyczny.pl/

 

Współpraca

 

Email : karataraki.jm@gmail.commgr Justyna Majewska Karataraki

psycholog, specjalista w psychologii klinicznej, duchowej i holistycznym podejściu rozumienia zdrowia. Jestem absolwentką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Posiadam dyplomy Healer Exellent for World and Universe in Universal White Time Healing oraz Dream Journey Coach uzyskane w Grecji.

Doświadczenie zawodowe zdobyłam w Centrum Rehabilitacji Społecznej i Poradnictwa Specjalistycznego w Katowicach oraz Centrum Psychiatrii w Katowicach. Prowadzę warsztaty rozwojowe oraz grupy wsparcia dla kobiet borykających się z bezpłodnością, utratą dziecka w wczesnych etapach ciąży, stratą noworodka. W swojej praktyce korzystam przede wszystkim z psychologii pozytywnej i analitycznej oraz Universal White Time Healing, oraz terapii Dream Journey. Wspieram kobiety w osobistych podróżach do samoakceptacji, rozwoju naturalnych talentów, zaufaniu instynktom, odrzuceniu wszelkich wewnętrznych blokad i ograniczeń. Od 10 lat mieszkam na greckiej wyspie Kreta i tu zrozumiałam jak ważna jest Kobieta i jej kobiecość. Tu zrozumiałam jak ciężar patriarchatu wyzwala wiele wewnętrznych konfliktów, negatywnych emocji. Ponieważ codzienne życie zmusza nas Kobiety do pogodzenia obowiązków zawodowych, macierzyńskich oraz wewnętrznych pasji, więc pomagam kobietom w przeprowadzeniu w nim pozytywnych zmian. Budzę w nich proces samopoznania.

Konsultacje psychologiczne, terapia Dream Journey odbywają się przy wykorzystaniu połączenia internetowego (skype), poprzez wcześniejsze umówienie się mailowo.

Skype: justyna.karataraki

Email: karataraki.jm@gmail.com

Telefon /Grecja/: +(30) 699 7992303 lub +(48) 516830997

 

tel. +48 503 891 226 lek.  Aleksandra Stolarska, specjalista psychiatra, psychoterapeuta w trakcie szkolenia.

W 2005 roku skończyłam Wydział Lekarski Akademii Medycznej we Wrocławiu. Po odbyciu stażu podyplomowego rozpoczęłam pracę w Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Powiatowego w Chrzanowie, otworzyłam także szkolenie specjalistyczne z psychiatrii. W ciągu pięciu lat specjalizacji zdobywałam doświadczenie zawodowe w oddziałach ogólnopsychiatrycznych oraz profilowanych (m.in. chorób afektywnych i nerwic, leczenia uzależnień, oddziale klinicznym, psychiatrii dzieci i młodzieży), by w roku 2013 r zdać Państwowy Egzamin Specjalizacyjny i uzyskać tytuł specjalisty psychiatrii. Oprócz pracy w szpitalu zajmuję się także indywidualną terapią pacjentów Poradni Zdrowia Psychicznego CPZ w Jaworznie (od 2011 roku), od 2014 r. prowadzę prywatną praktykę lekarską w Trzebini. W sierpniu 2015 roku rozpoczęłam 5-letni kurs psychoterapii (pt. „Psychoterapia ze szczególnym uwzględnieniem terapii rodzin” ) przygotowujący do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Kontakt z drugim człowiekiem od zawsze był dla mnie bardzo ważny, dający energię i inspirujący. Taka też jest praca lekarza psychiatry, często niełatwa, ale wciąż ciekawa i zaskakująca, tak jak ciekawy i zaskakujący jest każdy indywidualny człowiek.
Strona www www.psychiatratrzebinia.pl


 

tel. +48 513 176 626 Kancelaria radcy prawnego mgr Katarzyna Martyka

W swojej praktyce doradza i reprezentuje klientów indywidualnych w sprawach z zakresu prawa pracy, prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień prawa rzeczowego. Uczestniczy w projektach realizowanych przez instytucje gminne w zakresie pomocy społecznej i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu. Posiada również doświadczenie z zakresu prawa spółdzielczego, obsługi prawnej instytucji kultury, a także spółek prawa handlowego.
Strona www www.kancelaria.martyka.org