mgr Dominika Kajdas-Ciupek

psycholog, psychoterapeuta, specjalista terapii uzależnień, terapeuta rodzinny

Rejestracja + 48 606 950 855


Psychoterapeuta, psycholog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień, terapeuta rodzinny. Absolwentka psychologii ze specjalnością psychologii klinicznej oraz psychologii zdrowia Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Absolwentka całościowego szkolenia w zakresie psychoterapii psychodynamicznej z elementami psychodramy prowadzonego przez Śląską Szkołę Psychoterapii, atestowanego przez zarząd Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukończyła 2-letni kurs Systemowej Terapii Rodzin realizowany przez Stowarzyszenie Rodzin „Zdrowie Psychiczne” przy Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Studium Terapii Uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie oraz szereg szkoleń w zakresie pomocy psychologicznej oraz psychoterapeutycznej. Doświadczenie kliniczne zdobywała podczas praktyk, staży i pracy między innymi w Centrum Psychiatrii im. dr. Krzysztofa Czumy w Katowicach, Ośrodku Terapii Uzależnień „Szansa”, Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Jaworznie. Prowadzi terapię indywidualną, małżeńską oraz rodzinną. Specjalizuje się w prowadzeniu osób dorosłych oraz młodzieży z szczególnym nastawieniem na uzależnienia oraz współuzależnienie, zaburzenia odżywiania a także problemy wychowawcze oraz zaburzenia nastroju i nerwice. Pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji u Marzeny Twardowskiej /superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego/ .

Na przestrzeni kilkunastu lat współpracowała z różnymi instytucjami udzielającymi pomocy o charakterze interwencyjnym jak i terapeutycznym – w ramach pracy indywidualnej, grupowej i rodzinnej. Od ponad 11 lat jest właścicielką Centrum Psychoterapii i Rozwoju SELF, gdzie prowadzi praktykę prywatną.

mgr Anna Jaromin-Ryczek

psycholog, psychoterapeuta

+48 606 950 855


Psychoterapeuta, psycholog. Aktualnie w trakcie specjalizacji klinicznej dzieci i młodzieży. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończony kurs psychoterapii organizowany przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Specjalistycznego im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie. Praca terapeutyczna pod nadzorem superwizyjnym. Moje dotychczasowe doświadczenie zawodowe budowałam podczas pracy psychologicznej oraz staży w takich miejscach jak Centrum Psychiatrii w Katowicach, Środowiskowy Dom Samopomocy w Katowicach, Warsztat Terapii Zajęciowej w Chrzanowie, Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Jaworznie oraz Oddział Leczenia Nerwic Szpitala MSW w Katowicach. Obecnie pracuję na oddziale psychiatrycznym oraz Poradni Zdrowia Psychicznego w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie. W mojej pracy najważniejsza jest dla mnie możliwość bliskiego i twórczego spotkania z drugim człowiekiem, spotkania pełnego ciepła i empatii. Pomagam każdemu, kto do mnie trafi lepiej doświadczyć i poznać siebie samego, zrozumieć istotę swoich problemów i nauczyć się radzić z nimi, odnaleźć nowy sens i motywację do działania i, tym samym, świadomie i w zgodzie ze sobą kierować swoim życiem. Wierzę w wewnętrzne możliwości człowieka, nie tylko w zakresie dochodzenia do zdrowia, ale także do prowadzenia mądrzejszego i bardziej zrównoważonego życia, które może uchronić przed nawrotem zaburzeń. W mojej pracy najważniejsza jest dla mnie możliwość bliskiego i twórczego spotkania z drugim człowiekiem, spotkania pełnego ciepła i empatii. Pomagam każdemu, kto do mnie trafi lepiej doświadczyć i poznać siebie samego, zrozumieć istotę swoich problemów i nauczyć się radzić z nimi, odnaleźć nowy sens i motywację do działania i, tym samym, świadomie i w zgodzie ze sobą kierować swoim życiem. Wierzę w wewnętrzne możliwości człowieka, nie tylko w zakresie dochodzenia do zdrowia, ale także do prowadzenia mądrzejszego i bardziej zrównoważonego życia, które może uchronić przed nawrotem zaburzeń.

Pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji u Marzeny Twardowskiej /superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego/
W mojej pracy najważniejsza jest dla mnie możliwość bliskiego i twórczego spotkania z drugim człowiekiem, spotkania pełnego ciepła i empatii.

mgr Anna Dudek-Smaka

psycholog, psychoterapeuta

+48 665 160 609


Psychoterapeuta, psycholog. Jestem absolwentką psychologii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Podczas studiów ukończyłam ścieżkę specjalizacyjną psychologia kliniczna. Ukończyłam szkolenie podyplomowe organizowane przez Katedrę Psychiatrii Collegium Medicum UJ przygotowujące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty. Doświadczenie kliniczne zdobywałam podczas praktyk, staży i pracy między innymi w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, w Szpitalu im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie, w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Jaworznie, w poradniach psychologiczno – pedagogicznych oraz Warsztatach Terapii Zajęciowej w Libiążu. Obecnie pracuje jako psycholog na Oddziale Neurologii i Oddziale Dziennym Psychiatrycznym w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie oraz w Świetlicy Terapeutycznej dla Dzieci w Libiążu. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u Marzeny Twardowskiej /superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego/. Moje zainteresowania zawodowe to przede wszystkim terapia rodzin i par, dzieci i młodzieży oraz diagnoza i rehabilitacja neuropsychologiczna.

Moje zainteresowania zawodowe to przede wszystkim terapia rodzin i par, dzieci i młodzieży oraz diagnoza i rehabilitacja neuropsychologiczna.

mgr Agnieszka Kośmider

psychoterapeuta, pedagog, socjoterapeuta

+48 535 950 856


Psychoterapeuta, pedagog. Ukończyła pedagogikę specjalną z zakresu resocjalizacji na UŚ w Katowicach, studia podyplomowe „Interwencje w zaburzeniach zachowania dzieci i młodzieży w świetle różnych koncepcji terapeutycznych” na SWPS w Katowicach. Absolwentka całościowego kursu psychoterapii systemowej rodzin w Ośrodku Terapii Systemowej w Krakowie przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty. „Zmieniająca się rzeczywistość jest pełna nowych wyzwań, w związku z tym poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia stale wzbogacam swój warsztat pracy. Od 14 lat pracuję w gimnazjum, ostatnie 5 lat jako pedagog szkolny. W tym czasie spotkałam się z całym spektrum problemów wychowawczych i rodzinnych. Moje zainteresowania zawodowe to terapia rodzin ( konflikty w rodzinie, kryzysy okresu dojrzewania, kłopoty wychowawcze w relacjach z dziećmi oraz indywidualna praca z dorosłymi i młodzieżą w sytuacjach kryzysu. Uważam, że łatwiej zrozumieć zachowania poszczególnych osób, kiedy można obserwować ich relacje z innymi ludźmi, które tworzą system – Rodzinę”

Uważam, że łatwiej zrozumieć zachowania poszczególnych osób, kiedy można obserwować ich relacje z innymi ludźmi, które tworzą system – Rodzinę.

mgr Malwina Januszek

psycholog, psychoterapeuta

+48 606 950 855


Psychoterapeuta, psycholog. Absolwentka psychologii Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach o specjalności psychologia kliniczna dorosłego człowieka oraz psychologia sądowo-kliniczna. Aktualnie jest w trakcie czteroletniego szkolenia psychoterapeutycznego w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS. Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu oraz w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Jaworznie. Obecnie pracuje jako psycholog na Oddziale Psychiatrycznym i Oddziale Dziennym Psychiatrycznym w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Pracuję w nurcie poznawczo-behawioralnym, z elementami technik terapii schematów, terapii akceptacji i zaangażowania oraz mindfulness.

mgr Marta Drabik-Papiorok

psychoterapeuta, pedagog

+48 606 950 855


Psychoterapeuta. Absolwentka pedagogiki o specjalności animacja społeczno – kulturalna na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie oraz studium Terapii przez Sztukę w Krakowie. Absolwentka całościowego kursu w zakresie psychoterapii psychodynamicznej oraz psychodramy w Śląskiej Szkole Psychoterapii, atestowanego przez zarząd Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Dotychczasowe doświadczenie zdobywała w organizacjach pozarządowych skupiających swoja pracę na pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, wsparciu dzieci i młodzieży oraz pomocy psychologicznej. Obecnie doświadczenie zdobywa w Centrum Zdrowia Dziecka i Rodziny im. Jana Pawła II w poradni psychologiczno psychoterapeutycznej. W mojej pracy najważniejsze jest dla mnie wsparcie i towarzyszenie w procesie przemiany każdemu, kto pragnie zmienić swoje życie na lepsze. Ogromną wagę przykładam do tego, by atmosfera tej wspólnej pracy, była pełna szacunku, otwartości, empatii i jeśli tylko jest taka potrzeba, nieszablonowego myślenia. Ważne jest dla mnie, by każdy z kim pracuje czuł, że jest w bezpiecznym i przyjaznym miejscu, że proces w który wspólnie wkraczamy, jest przestrzenią, w której może na mnie liczyć. Przez wiele lat mojej pracy jako pedagoga, pomagałam w odkrywaniu i poznawaniu swojej prawdziwej wartości i budowania postaw samopomocowych. Dziś chcę pomagać w odzyskiwaniu życia pełnego harmonii, spokoju i radości. Moją pasją jest twórcza praca z drugim człowiekiem, dlatego jestem otwarta na wychodzenie poza schemat siedzenia w fotelu i rozmawiania, chętnie wprowadzam w czasie sesji ruch, dźwięk, kolor oraz elementy psychodramy.

,,Wierzę, że człowiek, to CUD- Ciało, Umysł i Dych, a życiowe trudności są miarą dla jego zasobów, które lubię odkrywać i rozwijać. To daje odwagę do kreowania potrzebnych zmian oraz siłę do ich utrzymania."

Anna Władyga

psychoterapeuta w trakcie szkolenia, psycholog

+48 606 950 855


Absolwentka psychologii Uniwersytetu Humanistyczno-społecznego SWPS w Katowicach o specjalności psychologia kliniczna człowieka dorosłego. Aktualnie w ramach szkolenia w zawodzie psychoterapeuty jest w trakcie 4 letniego całościowego kursu psychoterapii organizowanym przy Katedrze Psychoterapii Uniwersystetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ, certyfikowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Dotychczasowe doświadczenie zdobyła na praktykach w Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia przy ZLO Jaworzno oraz poprzez wieloletnią współpracę z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaworznie. Od 2 lat jest również członkiem grup roboczych zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie przy MOPS Jaworzno. W Centrum Psychoterapii SELF będzie przyjmować osoby dorosłe oraz młodzież od 15 rż. w szeroko rozumianym kryzysie, z trudnościami emocjonalnymi, doświadczającymi zaburzeń nastroju, lękowych, psychosomatycznych, problemów w obszarze relacji międzyludzkich oraz poczucia własnej wartości. Pani Anna jako specjalista naszego zespołu będzie przyjmowała w gabinecie pod stałą superwizją specjalisty posiadającego certyfikat superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Z uwagi na rozpoczęcie swojej praktyki koszt sesji wynosić będzie 130 zł

lek. Dorota Rzepniewska

specjalista psychiatra, specjalista terapii uzależnień, psychoterapeuta

+48 606 873 537


Specjalista Psychiatra. Psychoterapeuta, specjalista Psychoterapii Uzależnień. Absolwentka ŚLAM (rok ukończenia studiów 1998), od roku 2005 posiadam specjalizację z psychiatrii. Rozpoczęłam pracę zawodową w stacjonarnym Oddziale Psychiatrycznym w Czeladzi. W latach 2006-2017 pełniłam obowiązki kierownika Dziennego Oddziału Psychiatrycznego w Czeladzi. W latach 2017-2018 pracowałam na Oddziale Psychiatrycznym dla Chorych Somatycznie Szpitala Miejskiego w Sosnowcu, a w roku 2019 na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym tego szpitala. Ponadto pełnię funkcję Pełnomocnika d/s Zdrowia Lekarzy przy Śląskiej Izbie Lekarskiej. Moją działalność w ramach prywatnej praktyki specjalistycznej rozpoczęłam w 2008r. Wcześniej, równolegle z pracą w szpitalu, zdobywałam doświadczenie pracując w Poradni Psychiatrycznej i Poradni Leczenia Uzależnień. W 2006 zdobyłam certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnienia i współuzależnienia. W gabinecie zajmuję się leczeniem kryzysów psychicznych jak i pomocą w walce z uzależnieniem i współuzależnieniem (pomoc dla rodzin osób uzależnionych, DDA, ofiar przemocy, traumy, itp.). W pracy łączę podejście farmakologiczne i psychoterapeutyczne. Absolwentka całościowego szkolenia w zakresie psychoterapii atestowanego przez zarząd Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.


Strona WWW: www.dorota-rzepniewska.medfile.pl
W gabinecie zajmuję się leczeniem kryzysów psychicznych jak i pomocą w walce z uzależnieniem i współuzależnieniem (pomoc dla rodzin osób uzależnionych, DDA, ofiar przemocy, traumy, itp.). W pracy łączę podejście farmakologiczne i psychoterapeutyczne.

mgr Barbara Gromek-Zabawska

Neurologopeda, filolog języka angielskiego, specjalista wczesnej interwencji logopedycznej, terapeuta ręki.

+48 606 950 855


Nieustannie kształcę się na studiach i szkoleniach z zakresu logopedii, psychologii, neurodydaktyki, programowania z ozobotami, językoznawstwa i neurolingwistycznego programowania. W swojej pracy łączę kompetencje logopedyczne, językoznawcze i psychologiczne dbając o mowę i rozwój swoich pacjentów. Specjalizuję się w terapii afazji. Oprócz tego prowadzę terapię wad wymowy, opóźnionego rozwoju mowy, dzieci ze spektrum autyzmu i innymi zaburzeniami. Prowadzę również zajęcia psychologiczne z dziećmi wspierając ich rozwój poznawczy i emocjonalny. W swej pracy ponadto stosuję logopedyczny kinesiotaping, elektrostymulację, chętnie wplatam elementy metody krakowskiej. Jestem również nauczycielem języka angielskiego, czynnym egzaminatorem, koordynatorem międzynarodowych projektów eTwinning. Prowadzę zajęcia z logorytmiki, programowania z ozobotami. Wszystkie swe umiejętności i pasje doskonale łączę w swej praktyce terapeuty.

Strona WWW: www.logopedajaworzno.pl
Wszystkie swe umiejętności i pasje doskonale łączę w swej praktyce terapeuty

mgr Magdalena Paczyńska

pedagog, logopeda

+48 606 950 855


Pedagog, logopeda. W swojej pracy zajmować się będę diagnozą i terapią zaburzeń mowy, w szczególności dyslalią, czyli zniekształcenia głosek, deformacja lub zastępowaniem głosek trudniejszych do wymówienia głoskami łatwiejszymi. Opóźnionym rozwojem mowy, a także oceną wędzidełka podjęzykowego.

W trakcie prowadzonej terapii logopedycznej stara się dobierać metody stosownie do wieku i umiejętności małego pacjenta. Każde zajęcia są dokładnie przemyślane i realizowane według zamierzonego planu do osiągnięcia postawionych sobie w pracy celów - które to wynikają z dokładnej diagnozy zaburzeń a także z umiejętności i możliwego tempa dziecka.
"Mówienie to nie jedynie przekazywanie informacji, to możliwość wyrażania siebie"

mgr Magdalena Paluch

pedagog, coach, specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi.

+48 606 950 855


Pedagog, doradca zawodowy, coach z 30 letnim stażem pracy w placówkach oświatowych. Aktualnie w II Liceum Ogólnokształcącym w Jaworznie. Absolwentka wielu kierunków studiów podyplomowych, w tym doradztwa zawodowego i coachingu. W dorobku posiadam wiele godzin zajęć praktycznych, wykładów, prelekcji dla młodzieży i dorosłych. Wśród nich zajęcia grupowe i indywidualne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, bezrobotnych, młodzieży i dorosłych. Warsztaty aktywizacji zawodowej i kompetencji społecznych (w ramach EFS: koordynator Konferencji Grupy Rodziny – współpraca z Fundacją Nadzieja dla Rodzin Toruń, realizacja projektu: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego; Nowe kompetencje – lepsze możliwości; Odmień siebie i wejdź na rynek pracy). Współpracę z Regionalnym Ośrodkiem Wspierania Ekonomii Społecznej, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji. Doświadczenie w charakterze doradcy zawodowego w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Katowicach i Sosnowcu. Od lat pasjonuje się rozwojem osobistym i stosuje w swojej pracy narzędzia, które wspomagają proces motywowania uczniów, osób dorosłych i pomagają im w osiąganiu celów. Zdaje sobie bowiem sprawę z tego, że we współczesnej edukacji i doradztwie nie wystarczy samo przekazywanie wiedzy, ale konieczne są także budowanie relacji, motywowanie do rozwijania kompetencji i praca nad kompetencjami miękkimi – niezbędnymi na rynku edukacyjnym i pracy.


Pomagam rozwijać proces decyzyjny, cel pracy, życia oraz określić zakres niezależności w działaniu. Bo kierowanie karierą wymaga rozeznania w swoich zasobach i możliwościach działania.

mgr Ewelina Mikołajczyk

pedagog

+48 606 950 855


Pedagog, oligofrenopedagog.


Pomagam rozwijać proces decyzyjny, cel pracy, życia oraz określić zakres niezależności w działaniu. Bo kierowanie karierą wymaga rozeznania w swoich zasobach i możliwościach działania.

mgr Marzena Twardowska

superwizor zespołu

+48 664 185 180


Psycholog kliniczny, psychoterapeuta, superwizor PTP. Posiada certyfikat psychoterapeuty Sekcji Psychoterapii i Sekcji Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (2008 rok, certyfikat nr 478, superwizor rekomendujący-profesor Bogdan de Barbaro). Specjalista psychologii klinicznej (2013 rok). Certyfikowany superwizor PTP (2017). Aktualnie pracuje w Ośrodku Leczenia Nerwic i Zaburzeń Odżywiania Dąbrówka w Gliwicach (2009 do nadal) oraz w Tarnogórskim Ośrodku Leczenia Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej (2003 do nadal) gdzie jest kierownikiem Poradni Leczenia Nerwic. Posiada doświadczenie zawodowe w pracy z pacjentami psychotycznymi, neurotycznymi, z problemami osobowościowymi, zaburzeniami nastroju oraz odżywiania.


Strona WWW: www.gabinet-psychoterapeutyczny.pl/
Posiada doświadczenie zawodowe w pracy z pacjentami psychotycznymi, neurotycznymi, z problemami osobowościowymi, zaburzeniami nastroju oraz odżywiania.

WSPÓŁPRACA

mgr Justyna Majewska Karataraki

psycholog, specjalista w psychologii klinicznej, duchowej

/Grecja/: +(30) 699 7992303


psycholog, Life Coach, specjalista w psychologii klinicznej, duchowej i holistycznym podejściu rozumienia zdrowia. Jestem absolwentką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Posiadam dyplomy Healer Exellent for World and Universe in Universal White Time Healing oraz Dream Journey Coach oraz ukończony kilkuletni trening Bord of Knowledge uzyskane w Grecji.
Doświadczenie zawodowe zdobyłam w Centrum Rehabilitacji Społecznej i Poradnictwa Specjalistycznego w Katowicach, w Centrum Psychiatrii w Katowicach oraz w indywidualnej praktyce. Prowadzę warsztaty rozwojowe dla kobiet poszukujących świadomej kobiecości. W swojej praktyce korzystam przede wszystkim z psychologii pozytywnej i analitycznej oraz Bord of Knowledge i Universal White Time Healing, oraz terapii Dream Journey. Wspieram kobiety w osobistych podróżach do samoakceptacji, rozwoju naturalnych talentów, zaufaniu instynktom, odrzuceniu wszelkich wewnętrznych blokad i ograniczeń. Od 13 lat mieszkam na greckiej wyspie Kreta i tu zrozumiałam jak ważna jest Kobieta i jej kobiecość. Tu zrozumiałam jak ciężar patriarchatu wyzwala wiele wewnętrznych konfliktów, negatywnych emocji. Ponieważ codzienne życie zmusza nas Kobiety do pogodzenia obowiązków zawodowych, macierzyńskich oraz wewnętrznych pasji, więc pomagam kobietom w przeprowadzeniu w nim pozytywnych zmian. Budzę w nich proces samopoznania i zapraszam do wyruszenia we wewnętrzną podróż do samej siebie.

Konsultacje psychologiczne, terapia Dream Journey odbywają się przy wykorzystaniu połączenia internetowego (skype), poprzez wcześniejsze umówienie się mailowo.


SKYPE: justyna.karataraki Email: karataraki.jm@gmail.com
W swojej praktyce korzystam przede wszystkim z psychologii pozytywnej i analitycznej oraz Universal White Time Healing, oraz terapii Dream Journey.

lek. Aleksandra Stolarska

specjalista psychiatra, psychoterapeuta w trakcie szkolenia

+48 503 891 226


W 2005 roku skończyłam Wydział Lekarski Akademii Medycznej we Wrocławiu. Po odbyciu stażu podyplomowego rozpoczęłam pracę w Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Powiatowego w Chrzanowie, otworzyłam także szkolenie specjalistyczne z psychiatrii. W ciągu pięciu lat specjalizacji zdobywałam doświadczenie zawodowe w oddziałach ogólnopsychiatrycznych oraz profilowanych (m.in. chorób afektywnych i nerwic, leczenia uzależnień, oddziale klinicznym, psychiatrii dzieci i młodzieży), by w roku 2013 r zdać Państwowy Egzamin Specjalizacyjny i uzyskać tytuł specjalisty psychiatrii. Oprócz pracy w szpitalu zajmuję się także indywidualną terapią pacjentów Poradni Zdrowia Psychicznego CPZ w Jaworznie (od 2011 roku), od 2014 r. prowadzę prywatną praktykę lekarską w Trzebini. W sierpniu 2015 roku rozpoczęłam 5-letni kurs psychoterapii (pt. „Psychoterapia ze szczególnym uwzględnieniem terapii rodzin” ) przygotowujący do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Kontakt z drugim człowiekiem od zawsze był dla mnie bardzo ważny, dający energię i inspirujący. Taka też jest praca lekarza psychiatry, często niełatwa, ale wciąż ciekawa i zaskakująca, tak jak ciekawy i zaskakujący jest każdy indywidualny człowiek.


STRONA WWW www.psychiatratrzebinia.pl/
Kontakt z drugim człowiekiem od zawsze był dla mnie bardzo ważny, dający energię i inspirujący.
FORMULARZ KONTAKTOWY

Skontaktuj się z nami

    Aby użyć CAPTCHA, potrzebujesz zainstalować Really Simple CAPTCHA .