OFERUJEMY DOPASOWANE DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB

FORMY POMOCY:

  • psychoterapię indywidualną osób dorosłych,

  • psychoterapię dzieci i młodzieży,

  • terapię małżeńską oraz rodzinną,

  • konsultacje i porady psychologiczne oraz wychowawcze,

  • diagnozę i leczenie psychiatryczne,

  • diagnozę psychologiczną i neuropsychologiczną,

  • terapię logopedyczną

  • terapię grupową

  • terapię uzależnień

  • sesje coachingowe oraz warsztaty i szkolenia

POMAGAMY

tym, którzy z różnych względów znaleźli się w trudnej sytuacji osobistej, rodzinnej, zawodowej, przeżywają problemy emocjonalne, cierpią z powodu takich dolegliwości psychicznych jak: depresja, nerwica, lęki, uzależnienia, problemy osobowościowe, i inne.

SŁUŻYMY

pomocą osobom poszukującym dróg rozwoju osobistego, które chcą poznać własne możliwości i przezwyciężyć ograniczenia.

PROWADZIMY

warsztaty, treningi i szkolenia z zakresu specyficznych umiejętności psychologicznych.

Pierwsze spotkania mają charakter konsultacyjny, w tym czasie następuje diagnoza oraz omówienie głównych obszarów problemowych, podejmowana jest decyzja o rozpoczęciu właściwej psychoterapii oraz ustalenie zasad współpracy. Czas trwania psychoterapii jest różny i zależy głównie od głębokości problemów pacjenta, jego indywidualnych możliwości rozwoju oraz motywacji do pracy i oczekiwanych zmian. W zależności od potrzeb pracujemy długo lub krótkoterminowo.

Wszyscy członkowie zespołu terapeutycznego Centrum  SELF są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy zawodowej. Zespół obowiązuje zasada poufności terapii – oznacza ona, że wszystko, co jest powiedziane i zapisane w terapii, jest prawnie chronione (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych). Terapeuci w swoim postępowaniu mają także obowiązek kierować się kodeksem etycznym psychologa i psychoterapeuty.