Centrum Rozwoju Osobistego i Psychoterapii SELF

Specjalistyczne niepubliczne centrum pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej oraz logopedycznej

ul. Sportowa 13 lok. 2
43-600 Jaworzno
+48 606 950 855
+48 517 959 435
+48 665 160 609

kilka słówo centrum

Oferujemy dopasowane do indywidualnych potrzebformy pomocy:


 • psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży,
 • konsultacje i porady psychologiczne oraz wychowawcze,
 • terapię małżeńską oraz rodzinna,
 • terapię grupową,
 • mediacje,
 • interwencje kryzysową,
 • terapię logopedyczną

  • Zespół naszych specjalistów podlegaregularnej superwizji.


  Pomagamy tym, którzy z różnych względów znaleźli się w trudnej sytuacji osobistej, rodzinnej, zawodowej, przeżywają problemy emocjonalne, cierpią z powodu takich dolegliwości psychicznych jak: depresja, nerwica, lęki, uzależnienia, problemy osobowościowe, i inne.

  Służymy pomocą osobom poszukującym dróg rozwoju osobistego, które chcą poznać własne możliwości i przezwyciężyć ograniczenia.

  Prowadzimy warsztaty, treningi i szkolenia z zakresu specyficznych umiejętności psychologicznych.

  Pierwsze spotkania mają charakter konsultacyjny, w tym czasie następuje diagnoza oraz omówienie głównych obszarów problemowych, podejmowana jest decyzja o rozpoczęciu właściwej psychoterapii oraz ustalenie zasad współpracy. Czas trwania psychoterapii jest różny i zależy głównie od głębokości problemów pacjenta, jego indywidualnych możliwości rozwoju oraz motywacji do pracy i oczekiwanych zmian. W zależności od potrzeb pracujemy długo lub krótkoterminowo.

  Wszyscy członkowie zespołu terapeutycznego Centrum  SELF są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy zawodowej. Zespół obowiązuje zasada poufności terapii – oznacza ona, że wszystko, co jest powiedziane i zapisane w terapii, jest prawnie chronione (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych). Terapeuci w swoim postępowaniu mają także obowiązek kierować się kodeksem etycznym psychologa i psychoterapeuty.


  Serdecznie zapraszamy