Z pomocy lekarza psychiatry korzystają pacjenci, których stan psychiczny negatywnie wpływa na ich funkcjonowanie i wiąże się z odczuwanym cierpieniem. Dotyczy to zaburzeń depresyjnych, nerwicowych czy też stanów psychotycznych oraz innych stanów kryzysowych.

Obszary, w których wskazane mogą być tego rodzaju

SPOTKANIA M.IN.:

  • Pierwsza wizyta u psychiatry ma zazwyczaj charakter diagnostyczny i trwa dłużej niż późniejsze, regularne wizyty kontrolne.

  • Podczas konsultacji odbywa się badanie lekarskie, w tym: dokładny wywiad, postawienie diagnozy, dobór leków (jeśli zachodzi taka konieczność), udzielenie wsparcia i porad dotyczących dalszego postępowania.

  • Konsultacja psychiatryczna może łączyć się z podjęciem psychoterapii, ale może być również niezależna od innych form pomocy.

  • Psychiatra /za zgodą pacjenta/ może ściśle współpracować z psychoterapeutą, dzięki czemu zapewniamy całościową opiekę nad pacjentem.

Lek. Dorota Rzepniewska, specjalista psychiatra. Specjalista Psychoterapii Uzależnień.

tel. 606 873537 www.dorota-rzepniewska.medfile.pl/