Terapia pedagogiczna ma na celu spowodowanie określonych, pozytywnych zmian w zakresie sfery poznawczej i emocjonalno-motywacyjnej. Modyfikacja dotyczy także struktury wiedzy i umiejętności szkolnych dzieci i młodzieży. Celem terapii pedagogicznej jest stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju poprzez zbudowanie wiary we własne siły, eliminowanie i ograniczanie przyczyn niepowodzeń szkolnych, a także wyrównywanie braków wiadomości i umiejętności.

Terapia

RĘKI

Istnieje wiele czynników, które mogą świadczyć o trudnościach w rozwoju małej motoryki. Zazwyczaj pierwsze symptomy problemów pojawiają się już we wczesnym dzieciństwie, często jednak przechodzą niezauważone. Na początku to w większości przypadków obniżona sprawność w zakresie dużej motoryki oraz trudności z opanowaniem czynności samoobsługowych. Często też problemy identyfikowane dostrzegane dopiero w związku z nieprawidłowym chwytem pisarskim czy brzydkim, nieczytelnym pismem. W tym, też kierunku prowadzone są wówczas działania usprawniające. Niestety, problemy z małą motoryką są często wierzchołkiem góry bardziej globalnych zaburzeń, a ich przyczyny należy szukać u podstaw rozwoju dziecka. Dlatego też, w przypadku diagnozy zaburzeń małej motoryki nie wystarczy zapisać dziecka na zajęcia wyrównawcze i katować go godzinami pisania szlaczków i kolorowania obrazków. Aby dobrze poprowadzić dziecko, należy najpierw je zdiagnozować, następnie przeprowadzić zajęcia usprawniające, w razie potrzeby skonsultować ze specjalistą rehabilitacji lub neurologii oraz sprawnie i miło poprowadzić przez terapię.

Jeśli Twoje dziecko:
  • ma problemy z czynnościami samoobsługowymi (samodzielnie mycie się, jedzenie, ubieranie),

  • niechętnie podejmuje aktywność ruchową,

  • nie lubi prac manualnych lub tez ma z nimi problemy,

  • nie radzi sobie z koordynacją wzrokowo-ruchową,

  • ma problem z napięciem mięśniowym (wzmożone, obniżone, zmienny tonus mięśniowy),

  • wykazuje trudności szkolne w zakresie techniki lub tempa pisania oraz przedmiotami wymagającymi sprawności motorycznej (zajęcia techniczne, plastyczne, wychowania fizycznego, geometria itp.)

  • czuje się sfrustrowane lub podenerwowane, gdy trzeba coś manualnie wykonać

Zapraszamy na diagnozę i terapię!