"Terapia to odkrywanie nawyków, które sprawiają że kręcimy się w kółko,to nauka optymizmu i wiary w siebie. DDA to nie klątwa na całe życie" /Ewa Woydyłło - Osiatyńska/

Zapraszamy osoby, które wychowały się w rodzinach alkoholowych /DDA/ lub dysfunkcyjnych /DDD/ do udziału w grupie terapeutycznej

DDA / DDD
" W drodze"

🍃Rozpoczęcie październik 2022, wtorki godz. 19.00 - 20.30

Czas trwania grupy - 26 sesji warsztatowych /do czerwca 2023/

🍃Doświadczenie „trudnego dzieciństwa” niesie ze sobą konsekwencje, które przekładają się na funkcjonowanie w dorosłym życiu. Doświadczenie nieprzewidywalności zachowań, odrzucenia czy braku spójnego systemu wartości powodują pewien rodzaj przystosowania, schemat zachowań, które w dorosłym życiu mogą znacznie utrudniać codzienne funkcjonowanie.
Problemy te najczęściej dotyczą postrzegania siebie (negatywny stosunek do siebie, lęk przed zmianą, przymus kontrolowania), trudności w przeżywaniu uczuć, rozumieniu i realizacji potrzeb, trudności w tworzeniu bliskich, intymnych relacji (postawa zależności, zachowania autodestrukcyjne).
🍃Grupa będzie mieć charakter kameralnej / do 6 uczestników/, prowadzona będzie metodą integrującą różne podejścia: wglądowe /psychodynamiczne/, poznawczo-behawioralne oraz psychodramę.
🍃 Proponowana tematyka sesji będzie zgodna z tempem pracy grupy, poziomem zaufania oraz otwartości uczestników
Specjalista prowadzący : mgr Dominika Kajdas-Ciupek /psycholog, psychoterapeuta, specjalista terapii uzależnień/

🍃Spotkania odbywać się będą we wtorki w godz. 19.00 - 20.30

🍃Liczba osób ograniczona. Grupa będzie mieć charakter zamknięty.

🍃Prowadzona będzie w oparciu o aktualne wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego oraz rekomendacje Ministerstwa Zdrowia.

🍃Koszt to 110 zł /zawiera materiały terapeutyczne/.

WAŻNE: przed udziałem w grupie zapraszamy na konsultację mającą na celu zakwalifikowanie do grupy.

~~ Informacje szczegółowe pod nr tel. 606 950 855 ~~