Wstęp. Wstęp.

Sesje terapii grupowych wskazane są wobec

NASTĘPUJĄCYCH TRUDNOŚCI:

  • Konflikty rodzinne,