Centrum Rozwoju Osobistego i Psychoterapii SELF

Specjalistyczne niepubliczne centrum pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej oraz logopedycznej

ul. Sportowa 13 lok. 2
43-600 Jaworzno
+48 606 950 855
+48 517 959 435
+48 665 160 609

Mediacjemałżeńskie/ rodzinne

Mediacja jest metodą rozwiązywania konfliktów i sporów. Mediacja to spotkanie podczas którego skonfliktowane Strony szukają rozwiązań dla swoich problemów z pomocą niezależnej osoby trzeciej – Mediatora.

Jakie są zasadymediacji

 

 

Przebiegmediacji

 

Mediacja rozpoczyna się od spotkań wstępnych informacyjnych z każdą ze Stron konfliktu. Podczas spotkania Strony są poinformowane o tym czym jest mediacja, jakie są jej zasady oraz przebieg. Strony konfliktu zgłaszają swoje oczekiwania do mediacji. Jeśli Strony decydują się na mediację, a mediator uznaje, że sprawa kwalifikuje się do mediacji, zostaje zaplanowane spotkania wspólnego tzw. mediacja właściwa. Podczas mediacji właściwej uczestnicy przedstawiają swoje stanowiska, słuchają siebie wzajemnie, a następnie zostaje postawiona diagnoza sytuacji konfliktowej. Na dalszym etapie Uczestnicy poszukują rozwiązań dla sytuacji problemowej i wybierają najlepsze z zaproponowanych rozwiązań. W efekcie mediacji Uczestnicy spisują porozumienie. Średnia liczba sesji wspólnych to 3-5 spotkań jednakże jest to w dużej mierze zależne od wzajemnych ustaleń Stron.

 Przykładowe sprawy mediacyjne:

 

Mediacja nie jestprowadzona

 

 

Szczegółoweinformacje