"Terapia to odkrywanie nawyków, które sprawiają że kręcimy się w kółko,to nauka optymizmu i wiary w siebie. DDA to nie klątwa na całe życie" /Ewa Woydyłło - Osiatyńska/

Zapraszamy osoby, które wychowały się w rodzinach alkoholowych /DDA/ lub dysfunkcyjnych /DDD/ do udziału w grupie terapeutycznej

DDA / DDD " W drodze"

Rozpoczęcie 26 styczeń 2021 godz. 18.10 - 20.00

Czas trwania grupy - 26 sesji warsztatowych /do czerwca 2021/

Doświadczenie „trudnego dzieciństwa” niesie ze sobą konsekwencje, które przekładają się na funkcjonowanie w dorosłym życiu. Doświadczenie nieprzewidywalności zachowań, odrzucenia czy braku spójnego systemu wartości powodują pewien rodzaj przystosowania, schemat zachowań, które w dorosłym życiu mogą znacznie utrudniać codzienne funkcjonowanie. Problemy te najczęściej dotyczą postrzegania siebie (negatywny stosunek do siebie, lęk przed zmianą, przymus kontrolowania), trudności w przeżywaniu uczuć, rozumieniu i realizacji potrzeb, trudności w tworzeniu bliskich, intymnych relacji (postawa zależności, zachowania autodestrukcyjne).

Osoby prowadzące : mgr Dominika Kajdas-Ciupek /psycholog, specjalista ter. uzależnień, psychoterapeuta w trakcie szkolenia/ mgr Izabela Szabała /pedagog, specjalista terapii uzależnień/

Spotkania odbywać się będą we wtorki w godz. 18.10 - 20.00

Liczba osób ograniczona. Grupa będzie mieć charakter zamknięty.

Prowadzona będzie w oparciu o aktualne wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego oraz rekomendacje Ministerstwa Zdrowia.

Koszt to 100 zł.

Koszt uczestnictwa zawiera materiały terapeutyczne oraz poczęstunek.

WAŻNE: przed udziałem w grupie zapraszamy na konsultację mającą na celu zakwalifikowanie do grupy.

Informacje szczegółowe pod nr tel. 606 950 855