Terapię małżeńską/par można zdefiniować jako pomoc partnerom w uzyskaniu większej bliskości i większej satysfakcji w byciu razem. Terapia może się również okazać przydatna po to, aby partnerzy mogli przestać walczyć ze sobą, odzyskać wzajemne zaufanie, bądź spokojnie się rozstać- jednocześnie dochodząc do porozumienia w łączących ich sprawach.

W przypadku terapii rodzinnej niezbędna jest współpraca wszystkich zainteresowanych. Nie wyklucza to oczywiście osób, które mają wątpliwości i nie są całkowicie przekonane, co do sensowności korzystania z terapii. Jesteśmy przekonani, że pozytywne zmiany w rodzinie są możliwe wówczas, gdy istnieje zaangażowanie w pracę nad zmianą. Psychoterapia nie zmienia nikogo wbrew jego woli.

Nie zajmujemy się problemem uzależnień oraz sytuacją przemocy w rodzinie. Problemy te wymagają specyficznych programów i procedur terapeutycznych, które nie są stosowane przez tę formę wsparcia. Najczęściej w takich przypadkach proponujemy terapię indywidualną. Nie pomagamy również osobom, które tej pomocy nie chcą. Nawet, jeśli jest to terapia zlecona przez sąd, decydujemy się ją podjąć tylko pod warunkiem zgody na nią wszystkich zainteresowanych.

Terapia małżeńska/ par skierowana jest

DLA OSÓB KTÓRE M.IN.:

  • przeżywają trudności w porozumieniu się, są w konflikcie,

  • chcą być razem, ale mają wątpliwości czy stworzą udany związek,

  • doświadczają zmiany w związku (np. zmiana miejsca zamieszkania, narodziny dziecka, utrata pracy),

  • mają poczucie wypalenia emocjonalnego w związku, słabnięcia więzi, spadku wzajemnego zainteresowania,

  • przeżywają kryzys, myślą o rozstaniu.