Czasami zdarza się, że dostęp do Specjalisty jest utrudniony – w szczególności, gdy mieszkamy za granicą lub w pobliżu naszego miejsca zamieszkania nie znajduje się żadna poradnia zdrowia psychicznego. Na szczęście współcześnie możemy skorzystać z psychoterapii ONLINE, której skuteczność /zgodnie z badaniami naukowymi/ jest zbliżona do terapii prowadzonej w gabinecie stacjonarnym.

Ważne informacje dla osób podejmujących

TERAPIĘ ONLINE

Przebieg terapii online, podobnie jak w przypadku klasycznej formy spotkań z psychoterapeutą, jest indywidualnie dostosowany do potrzeb pacjenta po uprzednim diagnozowaniu przez specjalistę.

Sesje terapeutyczne odbywają się za pośrednictwem Internetu poprzez ustalony komunikator.

Dla osób korzystających dotychczas z bezpośredniej form kontaktu z psychoterapii jest to duża zmiana, jednakże w niektórych okolicznościach jedyna możliwość kontynuowania terapii. Ważne jest ustalenie - rodzaju komunikatora, częstotliwości kontaktu, punktualności, zasady odwoływania sesji oraz płatności.

Zalecamy aplikacje i platformy online zapewniające szyfrowanie danych metodą end-to-end encryption np. SIGNAL, TREEMA. Zwłaszcza, kiedy jest to początek terapii i wiele wrażliwych danych przekazujemy psychoterapeucie podczas sesji.

Początek sesji online może być trudny, możemy o tym porozmawiać z psychoterapeutą. Czasami trochę czasu potrzeba by odnaleźć się w nowej formie kontaktu oraz dostrzec, iż ta forma może również stanowić wsparcie zwłaszcza w sytuacji kryzysowej.

W psychoterapii niezwykle ważne jest by doświadczać możliwości skupienia się na sobie, swoich myślach i przeżyciach. Dlatego ważne jest zadbanie o miejsce oraz czas prowadzonej sesji. Ważne by zadbać również o sprzęt i zasięg. Warto przemyśleć te kwestie po to by sesja nie była zakłócana.

Podczas pierwszych konsultacji /do 3 sesji/ terapeuta powinien wykluczyć wszystkie okoliczności które wykluczają możliwość takiego wsparcia np. nawracające myśli samobójcze, stany psychotyczne, silne uzależnienie od substancji psychoaktywnych oraz inne. Wówczas motywujemy do podjęcia leczenia w innej formie.

Płatności dokonywane są poprzez konto internetowe. Wpłata jest potwierdzeniem rezerwacji terminu specjalisty. Ważne, aby w tytule przelewu podać termin spotkania oraz nazwisko.
W jaki sposób przygotować się do

SESJI ONLINE

Zaadaptowano z publikacji: Russell, G. I. & Essig, T. (2019). "Bodies and screen relations: moving treatment from wishful thinking to informed decision-making." In Govrin, A., & Mills, J. (eds.) Innovations in Psychoanalysis: Originality, Development, Progress. Routledge, London..