Centrum Rozwoju Osobistego i Psychoterapii SELF

Specjalistyczne niepubliczne centrum pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej oraz logopedycznej

ul. Sportowa 13 lok. 2
43-600 Jaworzno
+48 606 950 855
+48 517 959 435
+48 665 160 609

Terapia pedagogicznadzieci i młodzieży

Terapia pedagogiczna ma na celu spowodowanie określonych, pozytywnych zmian w zakresie sfery poznawczej i emocjonalno-motywacyjnej. Modyfikacja dotyczy także struktury wiedzy i umiejętności szkolnych dzieci i młodzieży. Celem terapii pedagogicznej jest stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju poprzez zbudowanie wiary we własne siły, eliminowanie i ograniczanie przyczyn niepowodzeń szkolnych, a także wyrównywanie braków wiadomości i umiejętności.

Terapiaręki

Istnieje wiele czynników, które mogą świadczyć o trudnościach w rozwoju małej motoryki. Zazwyczaj pierwsze symptomy problemów pojawiają się już we wczesnym dzieciństwie, często jednak  przechodzą niezauważone.
Na początku to w większości przypadków obniżona sprawność w zakresie dużej motoryki oraz trudności z opanowaniem czynności samoobsługowych. Często też problemy identyfikowane dostrzegane dopiero w związku z nieprawidłowym chwytem pisarskim czy brzydkim, nieczytelnym pismem. W tym, też kierunku prowadzone są wówczas działania usprawniające. Niestety, problemy z małą motoryką są często wierzchołkiem góry bardziej globalnych zaburzeń, a ich przyczyny należy szukać u podstaw rozwoju dziecka.
Dlatego też, w przypadku diagnozy zaburzeń małej motoryki nie wystarczy zapisać dziecka na zajęcia wyrównawcze i katować go godzinami pisania szlaczków i kolorowania obrazków.
Aby dobrze poprowadzić dziecko, należy najpierw  je zdiagnozować, następnie przeprowadzić zajęcia usprawniające, w razie potrzeby skonsultować ze specjalistą rehabilitacji lub neurologii oraz sprawnie i miło poprowadzić przez terapię.

Jeśli Twoje dziecko:

– ma problemy z czynnościami samoobsługowymi (samodzielnie mycie się, jedzenie, ubieranie),

– niechętnie podejmuje aktywność ruchową,

– nie lubi prac manualnych lub tez ma z nimi problemy,

– nie radzi sobie z koordynacją wzrokowo-ruchową,

– ma problem z napięciem mięśniowym (wzmożone, obniżone, zmienny tonus mięśniowy),

– wykazuje trudności szkolne w zakresie techniki lub tempa pisania oraz przedmiotami wymagającymi sprawności motorycznej (zajęcia techniczne, plastyczne, wychowania fizycznego, geometria itp.)

– czuje się sfrustrowane lub podenerwowane, gdy trzeba coś manualnie wykonać

Zapraszamy na diagnozę i terapię!

Szczegółoweinformacje