parallax background

Zakres terapii dzieci i młodzieży

TERAPIA RODZIN

Jest to spotkanie psychologa z całą rodziną. Zasadniczo w sesjach rodzinnych uczestniczą także dzieci, chyba że poruszane sprawy dotyczą ściśle relacji małżeńskiej. W czasie takich sesji istnieje możliwość pracy nad relacjami zachodzącymi w systemie rodzinnym oraz różnorodnymi trudnościami życiowymi dotykającymi rodziny.

Obszary, w których wskazane mogą być tego rodzajuspotkania m.in:

 • Konflikty rodzinne,
 • Trudności w komunikacji,
 • Kłopoty wychowawcze,
 • Kryzysy dotykające wszystkich członków rodziny,
 • Inne trudności, z którymi boryka się rodzina,

TERAPIA PEDAGOGICZNA

Terapia pedagogiczna ma na celu spowodowanie określonych, pozytywnych zmian w zakresie sfery poznawczej i emocjonalno-motywacyjnej. Modyfikacja dotyczy także struktury wiedzy i umiejętności szkolnych dzieci i młodzieży. Celem terapii pedagogicznej jest stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju poprzez zbudowanie wiary we własne siły, eliminowanie i ograniczanie przyczyn niepowodzeń szkolnych, a także wyrównywanie braków wiadomości i umiejętności.

TERAPIA RĘKI

Istnieje wiele czynników, które mogą świadczyć o trudnościach w rozwoju małej motoryki. Zazwyczaj pierwsze symptomy problemów pojawiają się już we wczesnym dzieciństwie, często jednak przechodzą niezauważone. Na początku to w większości przypadków obniżona sprawność w zakresie dużej motoryki oraz trudności z opanowaniem czynności samoobsługowych. Często też problemy identyfikowane dostrzegane dopiero w związku z nieprawidłowym chwytem pisarskim czy brzydkim, nieczytelnym pismem. W tym, też kierunku prowadzone są wówczas działania usprawniające. Niestety, problemy z małą motoryką są często wierzchołkiem góry bardziej globalnych zaburzeń, a ich przyczyny należy szukać u podstaw rozwoju dziecka.

Dlatego też, w przypadku diagnozy zaburzeń małej motoryki nie wystarczy zapisać dziecka na zajęcia wyrównawcze i katować go godzinami pisania szlaczków i kolorowania obrazków.

Aby dobrze poprowadzić dziecko, należy najpierw je zdiagnozować, następnie przeprowadzić zajęcia usprawniające, w razie potrzeby skonsultować ze specjalistą rehabilitacji lub neurologii oraz sprawnie i miło poprowadzić przez terapię.

Jeśli Twoje dziecko:

 • ma problemy z czynnościami samoobsługowymi (samodzielnie mycie się, jedzenie, ubieranie),
 • niechętnie podejmuje aktywność ruchową,
 • nie lubi prac manualnych lub tez ma z nimi problemy,
 • nie radzi sobie z koordynacją wzrokowo-ruchową,
 • ma problem z napięciem mięśniowym (wzmożone, obniżone, zmienny tonus mięśniowy),
 • wykazuje trudności szkolne w zakresie techniki lub tempa pisania oraz przedmiotami wymagającymi sprawności motorycznej (zajęcia techniczne, plastyczne, wychowania fizycznego, geometria itp.)
 • czuje się sfrustrowane lub podenerwowane, gdy trzeba coś manualnie wykonać

Zapraszamy na diagnozę i terapię!

TERAPIA LOGOPEDYCZNA

Przyjmuje się, że rozwój mowy dziecka powinien być zakończony do 5-6 roku życia. Oznacza to, że dziecko rozpoczynające naukę w „zerówce” powinno wymawiać już wszystkie głoski występujące w języku polskim, budować wypowiedzi składające się ze zdań złożonych, a także prawidłowo rozpoznawać i nazywać stosunki przestrzenne.

Każdy rok życia dziecka charakteryzuje się stopniowym wzbogacaniem inwentarza głosek i wyrazów jakimi się posługuje. Jeżeli nie obserwujesz u swojego dziecka niżej wymienionych umiejętności lub masz jakiekolwiek wątpliwości, zasięgnij porady, aby ocenić czy Twoje dziecko potrzebuje pomocy.

Zakres świadczeń:

 • profilaktyka logopedyczna (zapobieganie powstawania wad wymowy),
 • diagnoza logopedyczna,
 • terapia niepłynności mówienia /jąkanie, zacinanie i inne/,
 • usuwanie wad wymowy, między innymi:
  • sygmatyzm – seplenienie
  • rotacyzm – zaburzona realizacja głoski r
  • kappacyzm – nieprawidłowa artykulacja głoski k
  • gammacyzm – nieprawidłowa artykulacja głoski g
  • lambdacyzm – nieprawidłowa realizacja głoski l
  • betacyzm – wadliwa realizacja głoski b
  • mowa bezdźwięczna
  • rynolalia – mówienie z poszumem nosowym, nosowanie oraz inne