Centrum Rozwoju Osobistego i Psychoterapii SELF

Specjalistyczne niepubliczne centrum pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej oraz logopedycznej

ul. Sportowa 13 lok. 2
43-600 Jaworzno
+48 606 950 855
+48 517 959 435
+48 665 160 609

Terapiadla dorosłych

Carl Gustaw Jung

Dopóki nie uczynisz nieświadomego świadomym, będzie ono kierowało twoim życiem a ty będziesz nazywać to przeznaczeniem.

 

Czas trwania psychoterapii jest różny i zależy głównie od głębokości problemów pacjenta, jego indywidualnych możliwości rozwoju oraz motywacji do pracy i oczekiwanych zmian. W zależności od potrzeb pracujemy długo lub krótkoterminowo.

Zakres terapii osóbdorosłych:

 

 

Szczegółoweinformacje