Dopóki nie uczynisz nieświadomego świadomym, będzie ono kierowało twoim życiem a ty będziesz nazywać to przeznaczeniem.

Carl Gustaw Jung

Czas trwania psychoterapii jest różny i zależy głównie od głębokości problemów pacjenta, jego indywidualnych możliwości rozwoju oraz motywacji do pracy i oczekiwanych zmian. W zależności od potrzeb pracujemy długo lub krótkoterminowo.

ZAKRES TERAPII OSÓB

DOROSŁYCH:

 • Nerwica,

 • Lęk i depresja,,

 • Uzależnienie od alkoholu, narkotyków, hazard oraz inne,

 • Współuzależnienie,

 • DDA,

 • Zaburzenia odżywiania /anoreksja, bulimia/,

 • Zaburzenia psychiczne,

 • Problemy w relacjach z ludźmi /partnerami, dziećmi, w pracy/,

 • Żałoba/strata,

 • Rozwód/separacja,

 • Kryzys życiowy i rozwojowy,

 • Trudności z dziećmi, nastolatkami,

 • Przemocy,

 • Silna reakcja na stres,

 • Kłopoty ze snem,

 • Psychologiczne podłoże dolegliwości i chorób,

 • Inne.