Centrum Rozwoju Osobistego i Psychoterapii SELF

Specjalistyczne niepubliczne centrum pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej oraz logopedycznej

ul. Sportowa 13 lok. 2
43-600 Jaworzno
+48 606 950 855
+48 517 959 435
+48 665 160 609

Terapiarodzin

Jest to spotkanie psychologa z całą rodziną. Zasadniczo w sesjach  rodzinnych uczestniczą także dzieci, chyba że poruszane sprawy dotyczą ściśle relacji małżeńskiej.
W czasie takich sesji istnieje możliwość pracy nad relacjami zachodzącymi w systemie rodzinnym oraz różnorodnymi trudnościami życiowymi dotykającymi rodziny.

 

Sesje terapii rodzinnych wskazane są wobecnastępujących trudności:

 

Szczegółoweinformacje