Jest to spotkanie psychologa z całą rodziną. Zasadniczo w sesjach rodzinnych uczestniczą także dzieci, chyba że poruszane sprawy dotyczą ściśle relacji małżeńskiej. W czasie takich sesji istnieje możliwość pracy nad relacjami zachodzącymi w systemie rodzinnym oraz różnorodnymi trudnościami życiowymi dotykającymi rodziny.

Sesje terapii rodzinnych wskazane są wobec

NASTĘPUJĄCYCH TRUDNOŚCI:

  • Konflikty rodzinne,

  • Trudności

  • Kłopoty wychowawcze,

  • Kryzysy dotykające wszystkich członków rodziny,

  • Inne trudności, z którymi boryka się rodzina.